Oversterfte/slachtoffers door Corona t/m week 13 2022

Week 13:  846†
Totaal pandemie: 72.000†

Week 13:  t/m 3 april

RIVM       113  †
CBS        374 †
AB          846 †

AB      72.000 †  RIP

Noot: Géén totaalcijfers RIVM, CBS.

Bron: @falsel_net@AlleBurgers (AB) en Human Mortality Database.

Corona deaths estimated per week. Week 13

PROGNOSE Oversterfte en LongCovid

Infecties zijn zéér hoog. Omicron BA.2 groeit exponentieel en concurreert BA.1 weg.

De oversterfte nam iets af met 5% toe tot 846 per week…RIP!

Het aantal Longcovids schatten we op dit moment op  ~2,4mln (zie hierna)

Excess mortality The Netherlands

Pandemie-prognoses zijn zéér moeilijk te formuleren door allerlei factoren zoals:

 • dramatisch slechte data
 • talloze fouten tegen de regels van de Goede Pandemie Praktijk, inclusief rücksichtslose afschaling van de maatregelen
 • onderliggende (exponentiële) groei BA.2-infecties
 • ontwikkelingen in dynamic-zero-landen  (China, Japan, Zuid-Korea, Australië en Nieuw Zeeland).
 • Inmiddels al 2x uitbraak Hong Kong vanuit NL ‘laissez-faire-laissez-passer!
 • herfstontwikkelingen op het zuidelijk halfrond.

Echter, de “prognose’ is voldoende duidelijk om er beleid op af te stemmen. Immers kabinet kent de aantallen. Zou  de risico’s moeten kennen. Meer informatie zou niet nodig hoeven zijn om met ander beleid te komen.

Toch denkt het Kabinet het anders te kunnen. Zoals iedere keer op beslismomenten met desastreuze gevolgen. De lange termijn-‘strategie ‘ voor de aanpak van Covid, Kabinet laat zelfs géén indicatie van verbetering zien (1 april 2022).

Er worden niet alleen voortdurend fouten gemaakt, maar ook voortdurend veel te veel.

LongCovids

Het aantal longcovids is in te schatten op ~ 2,4 mln.

Dezelfde onderliggende factoren als voor oversterfte gelden natuurlijk ook voor longcovids.

We berekenen die zeer grofweg op basis van het internationaal geaccepteerde schattingsmodel (@TheWHN, @KunstJonas).

Conculsie

Kabinet kan niet wereldwijd schalen; en begrijpt de pandemie blijkbaar na ruim twee jaar niet, cq wil niet adquaat handelen door allerlei lobby-belangen.

Het foutenfestival is historisch…

Het is een  patroon van dit Kabinet (Toeslagen, Oekraïne) Doelbewust spelen met vuur.

Of zoals minister Van Ark in 2021 zei “Scheren langs de afgrond en hopen”.

Kabinetsbeleid wordt in de wereld hopium genoemd. Er is copium bij gekomen; “Leer er maar mee te leven…”.

Ook de zeer beperkte IC-bezettingsmogelijkheden door tekort aan personeel, draagt bij aan de zeer hoge sterfte.

all nurses are sick too

Burgers en de (ouderen)zorg worden met dit beleid aan hun lot overgelaten.

Met enorme consequenties én risico’s voor nauwelijks gevaccineerde kinderen en jongeren (en dus hun families), kwetsbaren, essentiële werkers, ouderen en sociaal-economisch achtergestelden.

Enige overwegingen

Waarom dan toch?

Luister naar het bizarre argument Rutte/Kuipers VVD/D66 (Maart 2022) “NL krijgt veel besmettingen, doden, veel longcovids.

Die treffen de economische structuur. Maar kabinet gaat verder met versoepelen…”

Ergo, nog meer doden, longcovids…, bij een instortende maatschappij…, totdat er een (necropolitiek) evenwicht is bereikt? Rutte cs wordt gedreven door machtige alsmede korte-termijn lobbies; @AmCham, @Shell en @VNONCW.

Parlement maakt zich niet druk om wekelijkse oversterfte vergelijkbaar met;

 • een oorlog
 • longcovid-naijleffecten van nog eens een oorlog,
 • en herstelbetalingen van wéér een oorlog.

De economische resultaten zijn slecht in de benchmark.

Sommige virologen spuien voortdurend desinformatie. Media collaboreren. Het heet ‘Alliantie’ van parallelle belangen’ (Lin en Yang, maart 22): Economisch, hegemonisch via desinformatie en pseudoscience rond lab-leak versus natuurlijke oorsprong (Chan en Ridley, 2021).

Wetenschaps’media, zonder enige pandemie/systeemkennis, de grootste wereldwijde crisis ooit (Milanovic).

Onkundige biomedisch wetenschal (Taleb ea). En denk aan statistici, data-analisten die al twee jaar domweg de RIVM-cijfers blijven publiceren: tragische desinformatie.

Zijn er alternatieven voor dit continue falen?

 1. De afweging gezondheid/economie is niet nodig. Immers, investeringen in gezondheid zijn zéér rendabel (Cutler, Summers 2021)
 2. En zijn werkzame alternatieven voor dit meest dodelijke beleid, zoals het succesvolle ‘dynamic zero’ met zeer goede (economische) resultaten  (IEM, World on Data, @AlleBurgers, @TheWHN)

Wie ontvangt de voordelen? Wie draagt (alle) schade?

Doden, kwetsbaren, en Longcovids krijgen géén serieuze aandacht. Kabinet heeft blijkbaar geen idee van afweging gezondheid/economie.

CPB heeft de methoden niet.
NL-economen begrijpen de problematiek niet.

Pandemieën zijn niet onderhevig aan macro-economische evenwichtsmodellen met ‘risicogestuurde maatregelen’ zoals de (“Van het padje af”) ’top-economen’ van herstelnl wilden doen geloven.

Datakwaliteit en systeemfouten

De datakwaliteit is abominabel. Maar dat hoort bij een dergelijk opaque systeem. Bijvoorbeeld de facultatieve sterftemeldingen aan RIVM, foute aannames CBS, zoals de korte baseline etc.

Denk alleen al aan ziekenhuisopnames en sterftecijfers door:

 • zorgontmoediging,
 • zorgvertraging,
 • zorgweigering,
 • en thuis sterven, vaak zonder adequate palliatieve zorg.

Ook dit draagt willens en wetens bij aan de hoge NL-sterftecijfers!

Oorzaken in een Pandemie

Er is niet één duidelijk oorzaak. Dat is het kenmerk van een pandemie. Wel duidelijk aan te wijzen zijn al de foute aanpakken van de Nederlandse overheid.

Nooit mag onbesproken blijven de onmogelijke en abjecte aanpak van groepsimmuniteit uitgevoerd door medici (!!) en verplegend personeel. Gestuurd via ziekenhuis/IC-bezetting. Afgekeurd door internationale wetenschap: @WHO@Independentsage, @TheWHN KZAW, @AlleBurgers