Oversterfte/slachtoffers door Corona t/m week 14 2022

Week 14:  926† (+9,5%)
Totaal pandemie: 73.000†

Week 14:  t/m 10 april

RIVM       90  †
CBS        466 †
AB          926 †

AB      ~  73.000 †  RIP

Noot: Géén totaalcijfers RIVM, CBS.

Bron: @falsel_net@AlleBurgers (AB) en Human Mortality Database.

Corona deaths estimated per week

PROGNOSE Oversterfte en LongCovid

Infectieverspreiding is zéér hoog. Omicron BA.2 is exponentieel gegroeid, en werd in korte tijd dominant.

Het aandeel BA.2.3 groeit inmiddels. Kortom, zoals verwacht, buitelen de nieuwe varianten zich over elkaar heen.

Bron: @falsel_net

Tracked lineages over time in The Netherlands. BA.2 dominant and BA.2.3 growing.

De oversterfte nam toe met 9,5% tot 926 per week…RIP!

Het aantal LongCovids schatten we op dit moment op 2,4-2,5 mln (zie hierna).

Pandemie-prognoses zijn zéér moeilijk te formuleren door allerlei factoren zoals:

  • dramatisch slechte data
  • talloze fouten tegen de regels van de Goede Pandemie Praktijk, inclusief rücksichtslose afschaling van de maatregelen
  • onderliggende (exponentiële) groei BA.2-infecties en nieuwe (sub-varianten)
  • ontwikkelingen in China, en andere dynamic-zero landen. Die nu de wereld beschermen door zéér hard in te grijpen
  • daartegenover staat het voortdurende gevaar voor de wereld van NL, VK ea ‘laissez-faire-laissez-passer landen
  • ontwikkelingen op het zuidelijk halfrond die immers in hun herfst zijn aangekomen

Echter, de “prognose’ is, zoals altijd, voldoende duidelijk om er adequaat beleid op af te stemmen.

Immers kabinet kent de aantallen. Kent de risico’s. Meer informatie is niet nodig.

Het Kabinet maakt op iedere beslismoment de foute keuze met desastreuse gevolgen.

De langetermijn-‘strategie ‘ voor de aanpak van Covid, Kabinet laat geen enkele indicatie van verbetering (1 april 2022)

Er worden niet alleen voortdurend fouten gemaakt, maar ook voordurend veel te veel.

LongCovids

Het aantal longcovids is in te schatten op ~ 2,4 – 2,5mln Dezelfde onderliggende factoren als voor de oversterfte gelden natuurlijk ook voor LongCovids.

We berekenen die zeer grofweg op basis van het internationaal geaccepteerde schattingsmodel (@TheWHN, @KunstJonas): 25% (10-50%) van de cases (ca 20% onderschatting). Dat is 25% van > 9,7 mln cases; is 2,4 – 2,5 mln longcovids (bron: Our World in Data 15-4-2022).

CONCLUSIE

Kabinet kan niet wereldwijd schalen; en begrijpt de pandemie blijkbaar na ruim twee jaar niet, cq wil niet adquaat handelen door allerlei lobby-belangen.

Het foutenfestival is ongekend, historisch…

Het is een vast patroon van het Kabinet.

Het is doelbewust spelen met vuur. Of zoals minister Van Ark in 2021 zei “Scheren langs de afgrond en hopen”.

Dit beleid wordt in de wereld hopium genoemd. Inmiddels is er copium bij gekomen; “Leer er maar mee te leven…”.

Ook de zeer beperkte IC-bezettingsmogelijkheden door tekort aan personeel, draagt bij aan de zeer hoge sterfte.

Terneergeslagen IC-verpleegkundige met symbolische virusdeeltje om zich heen

Alle burgers en de (ouderen)zorg worden dus met dit beleid aan hun lot overgelaten.

Met enorme consequenties én risico’s voor (nauwelijks gevaccineerde) kinderen en jongeren (en dus hun families), kwetsbaren, essentiële werkers, ouderen en sociaal-economisch achtergestelden.

Nooit mag onbesproken blijven de: onmogelijke en abjecte aanpak van groepsimmuniteit uitgevoerd door medici (!!) en verplegend personeel.

Ze worden gestuurd door de overheid via ziekenhuis/IC-bezetting.

Afgekeurd beleid door WHO (2021, 2022) en de internationale wetenschap (@Independentsage, @TheWHN, @WHO, KZAW, @AlleBurgers).

De werkelijke oversterfte en LongCovid in Nederland, zullen sterk blijven toenemen door de extreem hoge besmettingen, één van de hoogste in de wereld, en ook in de relevante benchmark; vermijdbaar voor ca 95% (!) (Wereldbank @TheWHN, Sridhar e.a).

Covid cases, world. Worldbank, April 15 2022

Top 50 by region: Daily COVID-19 casies 7-day trailing average (thousands)

Top 50 by region: Daily COVID-19 cases 7-day trailing average (thousands)

De toename van de oversterfte vindt met name plaats in de lagere kwartielen (vooral voorjaar en najaar), zoals blijkt uit een vergelijking met de jaren 2010-2019 Bron @falsel_net 2022, Human Mortality Database.

De toename van de oversterfte vindt met name plaats in de lagere kwartielen (vooral voorjaar en najaar), zoals blijkt uit een vergelijking met de jaren 2010-2019.