Oversterfte/slachtoffers door Corona t/m week 20 2022

Week 20: ~784 (+11%)†
Totaal pandemie: 78.000†

Week 20:  t/m 26 mei

RIVM       ??
CBS        pm † (hemelvaart)
AB          ~784 †

AB      ~  78.000 †  RIP

Bron: @falsel_net@AlleBurgers (AB) en Human Mortality Database.

Corona deaths estimated per week

PROGNOSE Oversterfte en LongCovid

De infectieverspreiding is hoog. Omicron BA.2 (aandeel 83%) is in korte tijd dominant geworden. Toch buitelen nieuwe varianten over elkaar heen.

Met name BA.4/BA.5 (17%) is zeer goed aangepast, en het concurrentie-aandeel groeit daardoor snel (@JosetteSchoenma). Zelfs t.o.v. BA. 2.12.1. (@CorneliusRoemer).

Maar het is niet alleen de transmissie (o.a. herinfectie en verminderde vaccin-efficacy (ECDC)) van deze varianten, maar ook de pathogeniciteit die ze gevaarlijk maken (@SystemsVirology, @EricTopol).

Increasing virulance of new variant. Highest virulance for ba.4/5
Chart by @EricTopol

Uiteindelijk is het de lage (vaccin)immuniteit in NL in combinatie met het laissez-faire/laissez-passer-beleid van NL dat deze golf entameert met ca 800 (!) oversterfte (@falsel_net) en de longcovids door Covid per week tot gevolg.

Dit is conform normale International Pandemic Practice. De maatschappelijke ‘schade’ die het kabinet accepteert. Onwetend van deze gevolgen (van o.a. nauwelijks/geen maskers, slechte ventilatie/filtratie op scholen, slechte isolatieprotocollen)?

De oversterfte nam toe met 11% tot 784 † per week… RIP!

Het aantal LongCovids schatten we op dit moment op 2,5 mln (zie hierna).

Short-term Mortality Fluctuations by the Human Mortality Database (HMD)

Pandemie-prognoses zijn zéér moeilijk te formuleren door allerlei factoren zoals:

  • dramatisch slechte data
  • talloze fouten tegen de regels van de Goede Pandemie Praktijk, bv rücksichtslose afschaling van maatregelen
  • onderliggende groei BA.2 en nieuwe (sub-)varianten
  • ontwikkelingen in China, en andere dynamic-zero landen. Zij beschermen uiteindelijk nu de wereld door zéér hard in te grijpen
  • daartegenover staat het voortdurende gevaar van NL, VK, VS, ZWE ea ‘laissez-faire-laissez-passer landen (@WHO @IndependentSage @WHN
  • ontwikkelingen in landen van het zuidelijk halfrond. Landen die immers van de herfst naar de winter gaan, terwijl contacten met het noordelijk halfrond niet gereguleerd zijn.

Zie ook overzicht analyse oversterfte, Giattino C., et al mei 2022: Excess mortality during the Coronavirus pandemic (COVID-19)

Echter, de “prognose’ is, zoals altijd, voldoende duidelijk om er adequaat beleid op af te stemmen. Immers het kabinet kan de aantallen kennen. En kent de risico’s. Meer informatie is niet nodig.

Desondanks maakt het Kabinet op ieder beslismoment de foute keuze met desastreuze gevolgen. Nu weer! De langetermijn-‘strategie ‘ voor de aanpak van Covid van het kabinet laat geen enkele indicatie van verbetering zien (VWS,1 april 2022) laissez-faire laissez-passer mèt indicaties van afschuiving verantwoordelijkheid naar sectoren en individuen. Er worden dus niet alleen voortdurend fouten gemaakt, maar ook voortdurend veel te veel.

LongCovids

Het aantal longcovids schatten we op ~ 2,5mln Dezelfde onderliggende factoren als voor de oversterfte gelden. Transmissie is het principe van de pandemie, en wel de 80/20-regel van superspreading via scholen en evenementen; kortom een Pareto Pandemie.

We berekenen de longcovids zeer grofweg op basis van het internationaal geaccepteerde schattingsmodel (@TheWHN,@KunstJonas): 25% (10-50%) van de cases (ca 25% onderschatting). Dat is 25% van 10,1 mln cases; is ~2,5 mln longcovids (World in Data 26-5-2022)

CONCLUSIE

Kabinet kan niet wereldwijd schalen; en begrijpt de pandemie blijkbaar na ruim twee jaar niet, cq wil niet adequaat handelen door allerlei lobby-belangen.

Het foutenfestival in de grootste wereldwijde crisis (Milanovic) is ongekend, historisch.

Het is doelbewust spelen met vuur. Of zoals minister Van Ark in 2021 zei “Scheren langs de afgrond en hopen”.

Dit beleid wordt in de wereld hopium genoemd.

Inmiddels is er copium bij gekomen; “Leer er maar mee te leven…”

En sterker nog: “U, burger bent verantwoordelijk”. “Wij, overheid nemen géén verantwoordelijkheid”. Blijkbaar laten ‘wij’ de sociaal kwetsbaren aan hun lot over. De groep zeer groot is, en ongevaccineerden doen als ongeleide projectielen mee aan dit Russisch roulette.

Alleburgers vergeten niet, en wij vergeven niet.