Oversterfte/slachtoffers door Corona t/m week 21 2022

Week 21: 465 ( -41%) RIP
Totaal pandemie: > 78.300 RIP

Week 21:  t/m 29 mei

RIVM      8 † (NB hemelvaart)
CBS       44 † (idem)
AB        465† (idem)

AB      ~  78.300 †  RIP

Bron: @falsel_net@AlleBurgers (AB) en Human Mortality Database.

Corona deaths estimated per week; week 21

PROGNOSE Oversterfte en LongCovid

De infectieverspreiding is hoog en stijgend met een zeer hoog percentage positief (ruim 55%). Omicron BA.2 (aandeel 55%) is in korte tijd dominant geworden, maar daalt scherp.

Nieuwe varianten buitelen over elkaar heen. Met name BA.4/BA.5 (27%) is zeer goed aangepast, en het concurrentie-aandeel groeit daardoor snel (@Viroloog). Zelfs t.o.v. BA. 2.12.1. (15%).

SARS-CoV-2 variants GGD Amsterdam samples tested at AmsterdamUMC.
Nieuwe varianten buitelen over elkaar heen. Met name BA.4/BA.5 (27%) is zeer goed aangepast, en het concurrentie-aandeel groeit daardoor snel (@Viroloog
). Zelfs t.o.v. BA. 2.12.1. (15%).

Maar het is niet alleen de transmissie (o.a. herinfectie en verminderde vaccin-efficacy (ECDC)) van deze varianten, maar ook de pathogeniciteit die ze gevaarlijk maken (@SystemsVirology, @EricTopol). En Omikron is net zo dodelijk als andere varianten (@EMSwami).

Uiteindelijk is het de lage (vaccin)immuniteit in NL in combinatie met het laissez-faire/laissez-passer-beleid van NL dat deze zomergolf van besmettingen, doden en LongCovids entameert (@falsel_net).

Dit is conform normale Internationale Pandemic Practice . Bizar genoeg accepteert het kabinet alle maatschappelijke ‘schade’, de gevolgen ontkennend en verwaarlozend (maskers, ventilatie/filtratie op scholen, isolatie- quarantaineprotocollen).

De oversterfte nam af met 41% tot 465† per week…RIP!  Hier speelt het effect van Hemelvaart doorheen. Het aantal LongCovids schatten we op dit moment op 2,5 mln (zie hierna).

Pandemie-prognoses zijn zéér moeilijk te formuleren door allerlei factoren zoals:

  • dramatisch slechte data
  • talloze fouten tegen Goede Pandemie Praktijk, incl rücksichtslose afschaling van maatregelen
  • onderliggende onstopbare (exponentiële) groei BA.4/5-infecties
  • succesvolle ontwikkelingen in China, ea dynamic-zero landen. Zij beschermen uiteindelijk nu de wereld
  • daartegenover staat het voortdurende gevaar voor de wereld van NL, VK, VS, ZWE ea libertaire landen (@WHO, @IndependentSage, @TheWHN). VS laat een zeer grote golf zien.
  • ontwikkelingen in landen van het zuidelijk halfrond. Landen die immers van de herfst naar de winter gaan, terwijl contacten met landen op het noordelijk halfrond niet zijn gereguleerd.

Zie: Analysemogelijkheden (Giattino C., et al mei 2022).

Excess mortality during the Coronavirus pandemic (COVID-19)

Echter, de “prognose’ is, zoals altijd, voldoende duidelijk om er adequaat beleid op af te stemmen. Immers het kabinet kan de aantallen kennen. En kent de risico’s. Meer informatie is niet nodig.

Desondanks maakt het kabinet op ieder beslismoment de foute keuze met desastreuze gevolgen. Nu weer. Kabinet bedekt de juiste informatie (Kamerbrief juni 2022), anticipeert niet tijdig op de eerste signalen van (onstopbare) exponentiële groei! Kamer controleert niet.

De langetermijn-‘strategie ‘ voor de aanpak van Covid van het kabinet laat geen enkele indicatie van verbetering zien (VWS, april 2022, Kamerbrief juni 2022); laissez-faire laissez-passer mèt indicaties van afschuiving verantwoordelijkheid naar sectoren en individuen.

17 Fouten Rutte/Kuipers tegen de Goede Pandemie Praktijk (GPP)-15 februari 2022

LongCovids

Het aantal LongCovids is in te schatten op ~ 2,5mln. In NL ontbreekt de kennis om hier goede schattingen van te maken. Inmiddels zijn schattingen verhoogd van “enige tienduizenden” naar “enige honderdduizenden”, kijkend naar VK- overheidscijfers.

Covid-19: Two million people in the UK are estimated to be experiencing long covid, says ONS

Dezelfde onderliggende factoren als voor de oversterfte gelden natuurlijk ook voor LongCovids. Transmissie is het principe van de pandemie, en wel de 20/80-regel van superspreading via scholen en evenementen; kortom een Pareto Pandemie.

We berekenen de longcovids grofweg op basis van het internationaal geaccepteerde schattingsmodel (@TheWHN, @KunstJonas): 25% (10-50%) van de cases (ca 25% onderschatting, maar kan veel meer zijn). Dat is 25% van 10,1 mln cases; is ~2,5 mln longcovids (World in Data 3-6-2022).

Conclusie

Kabinet kan niet wereldwijd schalen; en begrijpt de pandemie blijkbaar na ruim twee jaar niet, cq wil niet adequaat handelen door allerlei lobby-belangen.

Het foutenfestival in de grootste wereldwijde crisis (Milanovic) is ongekend, historisch, en Nederland scoort het slechtst in de benchmark van relevante landen.

Het is doelbewust spelen met vuur. Of zoals minister Van Ark in 2021 zei “Scheren langs de afgrond en hopen”. Dit beleid wordt in de wereld dan ook hopium genoemd.

“Leer er mee te leven…” Sterker: “U, burger bent verantwoordelijk”. “Wij, overheid nemen géén verantwoordelijkheid”.

Yasuda, H: “Leer te leven met alle doden”, nu ook met de invaliden/longcovids, en vanaf 2023 met maatschappelijke terugval”.

Blijkbaar laten wij de sociaal kwetsbaren aan hun lot over. Daarbij realiserend dat die groep zeer groot is, en dat ongevaccineerden als ongeleide projectielen meedoen aan dit Russisch roulette van het Kabinet.