Oversterfte/slachtoffers door Corona t/m week 50 2022

Week 50:  1.227 RIP †
Totaal pandemie:>96.800†  RIP

Week 50:  t/m 20 december
CBS     850† (+58% pw)
AB      1.227† (+35% pw)

Pandemie t/m week 50
AB      >96.800†  RIP

• Exponentiële groei; veel herinfecties.

• Dynamiek van immuunontwijkende varianten

• Géén reactie Rutte/Kuipers

• Risico: hoog/zeer hoog, m.n. kinderen

Bron: @falsel_net@AlleBurgers (AB) en Human Mortality Database.

COVID19 related deaths estimated per week in the Netherlands
Fig @falsel_net