AlleBurgers geschokt, boos en  verdrietig over toespraak koning

Koning i.c. premier Rutte: “Butsen en builen in coronatijd. Lessen trekken voor de toekomst. Maar we zijn er wél samen doorheen gekomen”.

“We doen onszelf tekort als we door een donkere bril kijken. Zonder collectief zelfvertrouwen zijn we nergens.”

De koning bedankte de aanwezige politici en openbaar bestuur voor hun ‘onvermoeibare inzet’: “Zij hebben daarvoor niet de waardering gekregen die zij verdienen, soms onbegrip en agressie. Maar dankzij hen allen staan wij hier vandaag, behouden en wel (… red.) Daarom zeg ik van ganser harte: heel veel dank!’’

AlleBurgers meldt dat de koning blijkbaar niet weet dat de huidige 100.000 doden en 1M LongCovid grotendeels vermijdbare slachtoffers zijn van pseudowetenschap en grof nalatig beleid, inclusief voor kinderen.

Daarbovenop komt nog eens méér dan honderd miljard euro sociaal-economische schade. Die rekening zal de burger uiteindelijk ook moeten betalen.

Tenslotte is er allerminst zicht op een einde van deze diep-tragische pandemie. We zien een  ingestorte zorg, gevaarlijke nieuwe varianten, etc etc door een mislukt coronavirus/groepsimmuniteits-beleid, de facto géén beleid.

De slachtoffers liggen óf op het kerkhof óf zijn chronisch ziek. Zij zijn nooit herdacht. Daarentegen dankt de koning de politiek en het openbaar bestuur, dus Mark Rutte dankt zichzelf.

In dit bizarre klimaat kunnen burgers niet vergeven en vergeten.
De betrokkenen bij het coronabeleid zullen verantwoordelijk moeten worden gesteld voor het democidale karakter van het mislukte Nederlandse beleid.

Daarnaast zal AlleBurgers met alle compassie, internationale kennis en praktijk met maakbare voorstellen blijven komen om nationaal en internationaal de pandemie te helpen beëindigen. Zie bij voorbeeld hierna het voorstel van WHN en AlleBurgers.