Oversterfte/slachtoffers door Corona t/m week 9 2023

Week 9, 25 februari t/m 3 maart (NoCovid Kano)

Oversterfte week 9 volgens CBS: 78 † (op een totaal van 3501 doden), nameldingen -18 t/m week 8 (CBS rapportage).

Volgens AlleBurgers corona-gerelateerde doden: 455 †
Totaal SARS-CoV-2 gerelateerde doden cumulatief: ~100.000 †,
bij meer dan 50 miljoen infecties (veel herinfecties dus).

Risico: zeer hoog

Drivers:

  • Carnaval in het zuiden, terugkerende wintersporters
  • Veel infecties door nieuwe immuunontwijkende variant XBB.1.5
  • De XBB.1.5 variant verspreidt zich nu ook snel in de noordelijke provincies en Zeeland
  • OMT negeert alle feiten en meende te kunnen adviseren dat alle speciale coronamaatregelen kunnen vervallen, omdat “Covid19 nu een gewone infectieziekte is”. Kuipers neemt de adviezen onverkort over en dus verdwijnt alle voorzichtigheid.
Verloop SARS2 gerelateerde weeksterfte in NL 2020 t/m 2023 week 9
Bron: @falsel_net, @AlleBurgers en Human Mortality Database

Volledige Twitterdraad van NoCovid Kano, met nog wat extra informatie (jaaroverzichten 2020-2021-2022):

Aanvullende tabel, overzicht 3 jaar pandemie, met aantal Overledenen, aantal Infecties en IFR (Infection Fatality Rate):

Aantal overledenen per jaar is tamelijk stabiel, het aantal infecties neemt enorm toe van 2020 naar 2022. Echter door vaccinatie, boosters en wellicht een zekere restimmuniteit bij herinfecties zakt de IFR van meer dan 1% in 2020 naar 0,1% in 2022. Omdat in 2023 de vaccinaties ook aanzienlijk minder frequent zullen worden is te verwachten dat de IFR weer omhoog zal gaan.

Bijna 50 miljoen corona-infecties in Nederland, verdeling over de leeftijdsgroepen: