Oversterfte/slachtoffers door Corona t/m week 10 2023

18 maart 2023

Week 10, 4 t/m 10 maart (NoCovid Kano)

Oversterfte week 10 volgens CBS: 486 † (op een totaal van 3854 doden), nameldingen +2 t/m week 9 (CBS rapportage).

Volgens AlleBurgers corona-gerelateerde doden: 976 †
Totaal SARS-CoV-2 gerelateerde doden cumulatief: ~102.000 †,
bij meer dan 50 miljoen infecties (veel herinfecties dus).

Risico: zeer hoog

Drivers:

  • Aanvankelijk carnaval in het zuiden, terugkerende wintersporters
  • Veel infecties door nieuwe immuunontwijkende varianten XBB.1.5 en XBB.1.9
  • De XBB.1.5 variant verspreidt zich nu ook snel in de noordelijke provincies en Zeeland
  • OMT negeert alle feiten en meende te kunnen adviseren dat alle speciale coronamaatregelen kunnen vervallen, omdat “Covid19 nu een gewone infectieziekte is”. Kuipers neemt de adviezen onverkort over en dus verdwijnt alle voorzichtigheid.
Verloop SARS2 gerelateerde weeksterfte in NL 2020 t/m 2023 week 10
Bron: @falsel_net, @AlleBurgers en Human Mortality Database

Volledige Twitterdraad van NoCovid Kano, met nog wat extra informatie (jaaroverzichten 2020-2021-2022):