Oversterfte/slachtoffers door Corona t/m week 11 2023

Week 11, 11 t/m 17 maart (NoCovid Kano)

Oversterfte week 11 volgens CBS: 368 † (op een totaal van 3691 doden), nameldingen +39 t/m week 10 (CBS rapportage).

Volgens AlleBurgers corona-gerelateerde doden: 866 †
Totaal SARS-CoV-2 gerelateerde doden cumulatief: ~103.000 †,
bij meer dan 52 miljoen infecties (veel herinfecties dus).

Risico: zeer hoog

Drivers:

  • Aanvankelijk carnaval in het zuiden, terugkerende wintersporters
  • Veel infecties door nieuwe immuunontwijkende varianten XBB.1.5 en XBB.1.9
  • De XBB.1.5 variant verspreidt zich nu ook in de noordelijke provincies en Zeeland, zij het wat trager dan in Brabant en Limburg na carnaval.
  • OMT negeert alle feiten en meende te kunnen adviseren dat alle speciale coronamaatregelen kunnen vervallen, omdat “Covid19 nu een gewone infectieziekte is”. Kuipers neemt de adviezen onverkort over en dus verdwijnt alle voorzichtigheid.
Verloop SARS2 gerelateerde weeksterfte in NL 2020 t/m 2023 week 11, coronasterfte vlg CBS (tot 3 mnd terug) en het geschatte aantal besmettelijke personen.
Bron: @falsel_net, @AlleBurgers en Human Mortality Database

Volledige Twitterdraad van NoCovid Kano, met nog wat extra informatie (jaaroverzichten 2020-2021-2022):

De laatste grafiek met de ontwikkeling van de mortaliteit van Covid19 vanaf het begin van de pandemie laat een zorgelijke trend zien sinds begin 2023: de IFR klimt weer richting 0,5%:

Mortaliteit tgv Covid19 vanaf maart 2020: real-time IFR (rode lijn) en cumulatieve IFR (gele lijn)