Oversterfte, ziekte en verspreiding Covid19

Oversterfte covid19 gerelateerd

Week 12: 18 t/m 24 maart
N.B. deze week geen rapportage van NoCovid Kano

Oversterfte NL vlg CBS in week 12, op in totaal 3601 doden: 359
(nameldingen week 1 t/m 11: -12 )

Oversterfte vlg AlleBurgers (HMD gemiddelde 2010-2019): 678
Totaal SARS-CoV-2 gerelateerde doden sinds 2020 week 1: 82058
(eveneens t.o.v. HMD gemiddelde 2010-2019)

Verloop van oversterfte (t.o.v. gemiddelde 2010-2019) per week in Nederland, van 2020 week 1 t/m 2023 week 12, o.b.v. de Human Mortality Database en het CBS

Virusdeeltjes in rioolwater

Aantal gemeten SARS2 virusdeeltjes (x 1011) per dag per 100.000 inwoners in NL afvalwaterstations geeft de beste indicatie van:

Landelijk gemiddeld aantal virusdeeltjes x 100 miljard per 100.000 inwoners per dag, van 7 september 2020 t/m 28 maart 2023, volgens Corona Lokaal.

Infectieradar

Het percentage mensen met Covid-gerelateerde klachten geeft op elk moment een indicatie van het besmettingsrisico (26-3 ~4%).

Percentage van de NL bevolking met Covid-gerelateerde klachten van 3-11-2020 tot 26-3-2023, o.b.v. meldingen aan RIVM

Ziekenhuisopnames

Het aantal gemelde Covid19-ziekenhuisopnames per dag geeft een indicatie van het aantal ernstig zieke patiënten met acute Covid19 op die dag. Op 31-3-2023: 115 Covid19-ziekenhuisopnames.

Verloop van nieuwe ziekenhuisopnames (rode lijn 7-daags gemiddelde) van 14-3-2020 t/m 31-3-2023, gemeld door LCPS en gerepresenteerd door Corona Lokaal

Variants of Concern (VOC)

De relatieve frequenties van relevante VOC’s (kiemsurveillance RIVM) geven een indicatie welke nieuwe bedreigingen te verwachten zijn. Momenteel is XBB.1.5 dominant (~60%), XBB.1.9 in opkomst (~18%).

Geregistreerde percentages van de belangrijkste SARS-2 varianten in Nederland, van 2022 week 42 t/m 2023 week 11, van Roel Griffioen (bij rode pijl sterke stijging rest XBB, waarschijnlijk XBB.1.16)

Ziekenhuisbezetting

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuis + IC is van beperkt belang voor het inschatten van de impact van de pandemie. Het is feitelijk wel de belangrijkste indicator voor het RIVM waarop het advies voor beleid wordt gebaseerd, en de enige reden waarom maatregelen te laat ingingen, te vroeg opgeheven werden en nu totaal afwezig zijn. Momenteel liggen er ~800 coronapatiënten in ziekenhuis + IC.

Dagelijkse ziekenhuis + IC-bezetting (exclusief verpleeghuizen en thuisverpleging) o.b.v. data LCPS, gerepresenteerd door Roel Griffioen, voor dit jaar (blauw), 1 jaar geleden (oranje) en 2 jaar geleden (geel), vanaf 2-6-2020 tot 31-3-2023

Conclusie: actueel risico

Volgens AlleBurgers is momenteel het risico: zeer hoog

Drivers:

  • Aanvankelijk carnaval in het zuiden, terugkerende wintersporters
  • Veel infecties door nieuwe immuunontwijkende varianten XBB.1.5 en XBB.1.9
  • De XBB.1.5 variant verspreidt zich nu ook in de noordelijke provincies en Zeeland, zij het wat trager dan in Brabant en Limburg na carnaval.
  • OMT negeert alle feiten en meende te kunnen adviseren dat alle speciale coronamaatregelen kunnen vervallen, omdat “Covid19 nu een gewone infectieziekte is”. Kuipers neemt de adviezen onverkort over en dus verdwijnt alle voorzichtigheid.