Oversterfte, ziekte en verspreiding Covid19 2023-13

Oversterfte covid19 gerelateerd

Week 13: 27 maart t/m 2 april

Rapportage van NoCovid Kano in Twitterdraad van 7-4-2023, in deze draad ook aandacht voor het te hoge verwachte aantal doden volgens CBS, sterfte jong en oud door diverse varianten, en de zorgelijke toename van de IFR (Infection Fatality Rate):

Oversterfte NL vlg CBS in week 13, op in totaal 3414 doden: 244
(nameldingen week 1 t/m 12: -18 ). In tegenstelling tot de uitspraak van het CBS n.a.v. hun eigen geflatteerde cijfers was er óók bij het CBS sprake van oversterfte in maart!

Oversterfte vlg HMD (HMD Laagste kwartiel incl 2010-2019): 663
Dit is hoog, zo’n 95 corona-gerelateerde doden per dag!
Totaal SARS-CoV-2 gerelateerde doden sinds 2020 week 8: ~102.000

N.B. Voortaan berekenen we de oversterfte hier t.o.v. HMD Laagste kwartiel incl per week 2010-2019, zodat de cijfers meer in lijn liggen met de gecalibreerde waarden van NoCovid Kano.

Verloop van oversterfte (t.o.v. Laagste kwartiel incl 2010-2019) per week in Nederland, van 2020 week 1 t/m 2023 week 13, o.b.v. de Human Mortality Database en het CBS

Virusdeeltjes in rioolwater

Aantal gemeten SARS2 virusdeeltjes (x 1011) per dag per 100.000 inwoners in NL afvalwaterstations geeft de beste indicatie van:

Meting 3 april: 756 (7d gem: 1165), ~27.000 pers besmet => hoog!

Landelijk gemiddeld aantal virusdeeltjes x 100 miljard per 100.000 inwoners per dag, van 7 september 2020 t/m 3 april 2023, volgens Corona Lokaal.

Infectieradar

Het percentage mensen met Covid-gerelateerde klachten geeft op elk moment een indicatie van het besmettingsrisico.

Op 31 maart was het 3,38%, dus hoog, ruim 2x zo hoog als normaal.

Percentage van de NL bevolking met Covid-gerelateerde klachten van 3-11-2020 tot 31-3-2023, o.b.v. meldingen aan RIVM

Ziekenhuisopnames

Het aantal gemelde Covid19-ziekenhuisopnames per dag geeft een indicatie van het aantal ernstig zieke patiënten met acute Covid19 op die dag.

Op 7-4-2023: 79 Covid19-ziekenhuisopnames, dus hoog.

Verloop van nieuwe ziekenhuisopnames (rode lijn 7-daags gemiddelde) van 14-3-2020 t/m 7-4-2023, gemeld door LCPS en gerepresenteerd door Corona Lokaal

Variants of Concern (VOC)

De relatieve frequenties van relevante VOC’s (kiemsurveillance RIVM) geven een indicatie welke nieuwe bedreigingen te verwachten zijn. Momenteel is XBB.1.5 dominant (~60%), XBB.1.9 in opkomst (~18%).

Helaas zijn er na week 11 geen nieuwe metingen gepubliceerd.

Geregistreerde percentages van de belangrijkste SARS-2 varianten in Nederland, van 2022 week 42 t/m 2023 week 11, van Roel Griffioen (bij rode pijl sterke stijging rest XBB, waarschijnlijk XBB.1.16)

Ziekenhuisbezetting

Er liggen nog steeds (7-4) zo’n 700 coronapatiënten in ziekenhuis en IC. Dat is veel, en bovendien exclusief de patiënten die thuis aan de zuurstof liggen (500, 1000?) en de patiënten in verpleeghuizen.

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuis + IC is van beperkt belang voor het inschatten van de impact van de pandemie, maar het is wél de belangrijkste indicator waarop het RIVM het advies voor beleid baseert, en de enige reden waarom maatregelen te laat ingingen, te vroeg opgeheven werden en nu totaal afwezig zijn.

Dagelijkse ziekenhuis + IC-bezetting (exclusief verpleeghuizen en thuisverpleging) o.b.v. data LCPS, gerepresenteerd door Roel Griffioen, voor dit jaar (blauw), 1 jaar geleden (oranje) en 2 jaar geleden (geel), vanaf 2-6-2020 tot 7-4-2023

Kijk liever naar België en Italië, die veel meer ziekenhuisbedden hebben en daarom het aantal zieken niet hoeven te minimaliseren. Ga er maar van uit dat het aantal ernstig zieke coronapatiënten in Nederland 3x zo hoog is als hierboven wordt gesuggereerd.

Verloop van het aantal ziekenhuispatiënten per miljoen inwoners in België, Italië en Nederland, van 1 april 2022 t/m 6 april 2023, uit Our World in Data

Conclusie: actueel risico

Volgens AlleBurgers is momenteel het risico: hoog!

Drivers:

  • Aanvankelijk carnaval in het zuiden, terugkerende wintersporters
  • Veel infecties door nieuwe immuunontwijkende varianten XBB.1.5 en XBB.1.9
  • De XBB.1.5 variant verspreidt zich nu ook in de noordelijke provincies en Zeeland, zij het wat trager dan in Brabant en Limburg na carnaval.
  • OMT negeert alle feiten en meende te kunnen adviseren dat alle speciale coronamaatregelen kunnen vervallen, omdat “Covid19 nu een gewone infectieziekte is”. Kuipers neemt de adviezen onverkort over en dus verdwijnt alle voorzichtigheid.