Oversterfte, ziekte en verspreiding Covid19 2023-34

Actueel risico volgens AlleBurgers 1 september

Het risico op besmetting en dus Long Covid & invaliditeit is HOOG en snel stijgend. Rioolwaarde 26-8: 416, exponentieel stijgend → 15.000 besmettingen PER DAG → ~4500 nieuwe Long Covid gevallen PER DAG, waarvan ~1500 ernstig invaliderend. 1% NU besmettelijk. Vanaf medio 2020 is er elke week oversterfte geweest, in week 33 was dat 413 † → 16,9% van de verwachte sterfgevallen. Afgelopen week in totaal 148 nieuwe Covid19-ziekenhuisopnames; vrijdag 1-9: 31.

Oversterfte Covid19 gerelateerd week 33: 14 – 20 aug

Oversterfte volgens CBS

Sterfte NL vlg CBS in week 33: 2861 doden, oversterfte: 135 † (5,0%)
M.a.w. de onafgebroken reeks weken met oversterfte duurt voort vanaf 2022 week 10 (afgezien van enkele losse weken met minimale ondersterfte). Deze continue oversterfte blijft nog steeds onverklaard. Nameldingen week 1 t/m 32: +51 .
Cumulatieve CBS oversterfte vanaf 2020 week 8: 50.898

In week 30 publiceerde het CBS een overzicht (over-)sterfte t/m juni 2023, met onderstaande grafiek. De meeste weken met oversterfte worden “weggewerkt” door te stellen dat deze extra sterfte binnen de bandbreedte van normale schommelingen vallen (95%-interval). Binnen de bandbreedte, maar toevallig wel steeds (dik) in de plus.

Hoewel deze oversterftegrafiek op zichzelf al verontrustend genoeg met drieënhalf jaar achtereen lange periodes van oversterfte, is deze voorstelling toch nog ernstig geflatteerd:

 • De lichtblauwe lijn van het verwachte aantal overledenen in 2020-2023 is geschat op basis van de weeksterfte over 2015-2019, rekening houdend met demografische gegevens (bv leeftijdsverdeling). Hoge sterfte door Covid vanaf 2020, met name onder ouderen en kwetsbaren, heeft de demografische opbouw echter grondig verstoord, zodat je in latere jaren juist veel lagere sterfte verwacht.
 • In de sterftecijfers 2015-2019 zitten ook pieken door griep- en RS-epidemieën (2018!). Door die in de basis op te nemen wordt dat gerekend tot de “normale” sterfte. In 2020 en 2021 was er geen griep en RS, hetgeen aantoont dat sterfte aan deze ziektes niet noodzakelijk is.
 • Het CBS spreekt alleen van oversterfte of ondersterfte als de weeksterfte buiten de lichtblauwe onzekerheidsmarge (95%-interval) ligt. Dit is niet correct, zeker niet als de oversterfte zich over vele weken uitstrekt.
Oversterfte volgens HMD t.o.v. gemiddelde 2010-2019

De Human Mortality Database bepaalt de extra sterfte in elke week bijvoorbeeld t.o.v. de gemiddelde sterfte in diezelfde week in de jaren 2010-2019. Deze methode ondervangt het eerste en derde bezwaar van de CBS-methode.

In week 33 overleden 2861 mensen, 345 méér dan het gemiddelde van 2010-2019 (13,7%). Iets meer dan in week 32 (334).
Cumulatieve oversterfte vanaf 2020 week 1: 89755
Dit is dus een absolute ondergrens voor het aantal corona-gerelateerde doden in Nederland sinds het begin van de pandemie.

Oversterfte volgens HMD t.o.v. Laagste kwartiel van 2010-2019

Door niet het gemiddelde van de sterfte in 2010-2019 te nemen, maar het laagste kwartiel, wordt ook het tweede bezwaar tegen de CBS-methode ondervangen: uitschieters naar boven in die jaren (door griep, RSV, hitte, kou) worden dan niet meer meegenomen. Bovendien heeft LowCovid Kano in 2020 en 2021 d.m.v. regressie bepaald dat deze methode de meest nauwkeurige weergave geeft van het aantal corona-gerelateerde doden.

In week 33 overleden 2861 mensen, 413 méér dan het Laagste Kwartiel van 2010-2019 (16,9%). Minder dan vorige week (469), maar toch nog flinke oversterfte: ~59 corona-gerelateerde doden per dag!
Cumulatieve oversterfte LQI vanaf 2020 week 8: 110360
Dit is dus onze beste schatting voor het totaal aantal Covid19-gerelateerde dodelijke slachtoffers in de pandemie tot nu toe. Dat totaal blijft dus groeien. Covid19 is niet voorbij. Totdat we actief ingrijpen zal het ook nooit voorbij gaan.

Hieronder staat het verloop van de oversterfte van begin 2020 tot heden volgens de 3 rekenmethodes in één grafiek bij elkaar.

Het verloop van het cumulatieve aantal doden volgens CBS, gemiddelde 2010-2019 en LQI 2010-2019 is dan:

Dat Nederland er in ongunstige zin uitspringt qua reactie op de pandemie komt naar voren in veel internationaal onderzoek e.a. bronnen (Lancet Covid Commission, Eurostat, Human Mortality Database). Immers de beste maat voor succes of falen m.b.t. het pandemiebeleid is de oversterfte vergeleken met en zonder pandemie. Ook over de drijfveren achter dit abominabele NL-beleid heeft AlleBurgers uitgebreid gerapporteerd (Commentaar op OMT advies en Verdieping).

Het statusbericht van NoCovid Kano over week 33, met de weekcijfers over geschatte Covid19 gerelateerde sterfte en de mortaliteit (IFR), vergelijkingen tussen enkele rekenmethodes en een analyse van de sterfte per leeftijdcategorie (relatief meer jongeren) staan in bijgaande pdf. In de eerste grafiek is met name de rode lijn verontrustend: de actuele mortaliteit (IFR: het percentage mensen dat overlijdt na een besmetting) is in de eerste 15 weken van 2023 weer opgelopen van 0,1% naar 0,3%.

Virusdeeltjes in rioolwater

Oversterfte is de ultieme indicator voor de reactie van een land op de pandemie. Deze indicator loopt wat achter en analyseert altijd achteraf, maar de kwaliteit van de data in samenhang met een correcte analyse is uitstekend. In Nederland worden de uitkomsten echter (bewust) vertroebeld door statistische trucs en discussies over “door Covid”, “met Covid”, “door vaccins” en “ondercapaciteit van de zorg”. Intussen is allang duidelijk dat Covid en Long Covid (chronisch) systeemziekten zijn met meer dan 200 manifestaties.

Om zicht te krijgen op de te verwachten impact en ontwikkeling van de pandemie in de nabije toekomst zijn universele, massale testen noodzakelijk. Die zijn echter in Nederland radicaal afgeschaft. Bij afwezigheid van testen is de enig overgebleven monitor van de voortdurende verspreiding van Covid19 het aantal gemeten SARS2 virusdeeltjes (x 1011) per dag per 100.000 inwoners in rioolwater in alle Nederlandse afvalwaterstations. Dit geeft de beste indicatie van:

 • # besmette personen per dag: # gevallen = rioolwaarde x 36 (zie Datagraver), bv. op 6-3-2023: 2300 x 36 = ~82.800 nieuwe besmettingen (op die éne dag!)
 • # verwachte nieuwe Long Covid-patiënten: 30% van # gevallen, dus bv. op 6-3-2023: 25.000 nieuwe LC patiënten.

Meting 26 augustus: 416 (vgl 19 augustus 313), ~15.000 nieuwe besmettingen op die ene dag, dit is onacceptabel veel. Temeer daar die éne dag later in het jaar zal leiden tot ~4500+ EXTRA nieuwe Long Covid gevallen. Sinds de “coronaluwe” periode deze zomer juni-juli zijn de besmettingen al 8x zo hoog geworden.

In onderstaande grafiek van Corona Lokaal, overgenomen met instemming van Kalahiri, is het verloop van de gemeten SARS-CoV-2 virusdeeltjes in rioolwater weergegeven van 7 september 2020 t/m 11 augustus 2023 (plus nog wat extra dagen metingen met grotere onzekerheid). We zien daarin vanaf herfst 2021 eerst de deltapiek eind 2021, dan twee hoge pieken van omikron (BA.1 en BA.2) in januari en maart 2022, een zomerpiek van BA.5, een herfst- en winterpiek van BQ.1* eind 2022, en tenslotte de carnavalsgolf t.g.v. XBB.1.5 in maart en april van dit jaar, de heftigste golf ooit. Nu is dus de corona-zomergolf in volle hevigheid losgebarsten is. De exponentiële groei van de besmettingen heeft een verdubbelingstijd van ongeveer 2 weken. Door de opening van het nieuwe schooljaar, waarbij kinderen volkomen onbeschermd in scholenfabrieken samengepakt worden, gaat het naar verwachting weer helemaal los.

Landelijk gemiddeld aantal virusdeeltjes x 100 miljard per 100.000 inwoners per dag, van 7 september 2020 t/m 11 augustus 2023, volgens Corona Lokaal.

Er zijn nu al 4 provincies met meer dan 400 (x1011) virusdeeltjes per 100.000 inwoners:

Zoals gewoonlijk wordt deze stijging van de besmettingen in NL gebagatelliseerd, bijvoorbeeld op RTL Nieuws: “… een toename, maar het niveau is nog steeds heel erg laag…”, “Dat wijst erop dat de meeste mensen thuis kunnen uitzieken en niet of nauwelijks klachten krijgen door het coronavirus”, “We zullen ook een golfje zien van het aantal ernstig zieken…”.

Laat één ding duidelijk zijn: de “experts” van het OMT en RIVM hebben het bij hun voorspellingen over alle voorgaande uitbraken niet één keer bij het rechte eind gehad. Ook deze keer zal blijken dat ze de impact van de nieuwe golf zwáár onderschatten.

En wat bedoelen ze met: “het niveau is nog steeds heel erg laag”? In juni-juli zaten we hier op een relatief laag besmettingsniveau, omdat we massaal besmet waren tijdens de carnavalsgolf en toen luttele maanden enige immuniteit hadden. Echter zelfs in deze “corona-luwe” periode waren er dus nog dagelijks 10+ coronadoden te betreuren, 15+ ziekenhuisopnamen en honderden nieuwe Long Covid gevallen PER DAG! Is dat “heel erg laag”? Hier is sprake van ernstige normvervaging! Corona is nog lang niet voorbij!

Infectieradar

Het percentage mensen met Covid-gerelateerde klachten, o.b.v. meldingen door een groep vrijwilligers aan het RIVM geeft op elk moment een indicatie van het besmettingsrisico.

Op 25 augustus was het 7-daags gemiddelde 2,20%, een middelmatig niveau als je het vergelijkt met de waarden in 2020-2021. Alleen t.o.v. de extreme pieken boven de 6%, uit het omikron-tijdperk, is het nog bescheiden. De aantallen mensen met Covid-klachten stijgt echter snel, in overeenstemming met de stijging van de rioolwaterwaarden hierboven.

Percentage van de NL bevolking met Covid-gerelateerde klachten (7-daags gemiddelde) van 4-11-2020 tot 25-8-2023, o.b.v. meldingen aan RIVM

>

Ziekenhuisopnames

Het aantal gemelde Covid19-ziekenhuisopnames per dag geeft een indicatie van het aantal ernstig zieke patiënten met acute Covid19 op die dag.

Op 1-9-2023: 31 Covid19-ziekenhuisopnames, dus relatief laag. Relatief, want 148 Covid19 opnames van 28 augustus t/m 1 september is meer dan voor enige andere besmettelijke ziekte, en vergelijkbaar met ziekenhuisopnames tijdens een gemiddelde griepgolf. Daarbij zijn er signalen dat veel ziekenhuizen de opnamecijfers voor Covid19 niet meer volledig doorgeven aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), omdat de overheid gesteld heeft dat Covid19 voorbij zou zijn.

Verloop van nieuwe ziekenhuisopnames (rode lijn 7-daags gemiddelde) van 14-3-2020 t/m 31-8-2023, gemeld door LCPS en gerepresenteerd door Corona Lokaal

Ook in de ziekenhuisopnames is nu een stijgende tendens te zien in de laatste weken. Deze indicator loopt sowieso een week of twee achter op de besmettingscijfers, maar dat dit een reële indicatie is voor een nieuwe vloedgolf van ernstig zieke Covid-patiënten, is af te leiden door te vergelijken met de opnamecijfers in een stad als New York City, die als internationaal trefpunt altijd een paar weken vóór loopt op Europese landen. Daar stijgen de opnames alweer tot boven de waarden van eind februari, bijna halverwege het niveau van de piek op de jaarwisseling 2022-2023.

Ziekenhuisbezetting

Er liggen momenteel (1-9) 127 coronapatiënten in het ziekenhuis, tegen 111 op 25-8 en 98 op 18-8. Het aantal coronapatiënten stijgt dus weer gestaag. Op 18 augustus meldden de nieuwssites RTL Nieuws en NOS Nieuws nog enthousiast dat er voor het eerst sinds het begin van de pandemie géén coronapatiënten op de IC lagen (volgens LCPS Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding). De inkt was nog niet droog of nieuwe coronapatiënten moesten er opgenomen worden: in de afgelopen week van maandag t/m vrijdag lagen er weer respectievelijk 4, 6, 8, 8, 5 patiënten. Helaas zal het ook daar niet bij blijven. Daar zul je de media echter niet meer over horen.

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuis + IC is eigenlijk alleen een maat voor de overheid voor het eigen abjecte en desastreus uitgepakte beleid van groepsimmuniteit met sturing op de bezetting van de capaciteit in de ziekenhuizen: zolang de ziekenhuizen niet vol liggen mag het virus zich ongeremd verspreiden. Het is dus de belangrijkste indicator waarop RIVM en OMT hun adviezen voor beleid baseren, en de enige reden waarom maatregelen steeds te laat ingingen, te vroeg opgeheven werden en nu totaal afwezig zijn. De puinhoop wordt alleen maar groter als ook de sectoren zich daarnaar gaan richten.

Onderstaand overzicht van de coronapatiënten in ziekenhuis & IC in de afgelopen 3 jaar is gemaakt o.b.v. gegevens van het LCPS. De aantallen patiënten zijn inclusief ontlabelde patiënten, die niet meer besmettelijk zijn en daarom niet meer afgezonderd liggen.

Dagelijkse ziekenhuis- (blauw) en IC-bezetting (oranje), exclusief verpleeghuizen en thuisverpleging, o.b.v. data LCPS, vanaf 1-1-2021 t/m 1-9-2023

Variants of Concern (VOC)

De relatieve frequenties van relevante VOC’s (kiemsurveillance RIVM) geven een indicatie welke nieuwe bedreigingen te verwachten zijn. Helaas heeft het RIVM sinds 17 augustus geen nieuwe gegevens over de diverse varianten gepubliceerd, ondanks het feit dat de besmettingen weer hand over hand toenemen, variant EG.5 (Eris) snel dominant lijkt te worden in omringende landen, en een variant met extreem veel mutaties in al 10 landen is opgedoken: BA.2.86 (“Pirola”). Het is onbegrijpelijk dat het RIVM niet méér samples kan regelen, bijvoorbeeld door testen bij ziekenhuizen op te vragen.

In onderstaande grafiek zijn de laatst gepubliceerde gegevens over de belangrijkste varianten verwerkt. De laatste samples zijn van de week van 7 augustus. Die gegevens zijn beperkt betrouwbaar, want het ging slechts om 5 samples.

Grafiek met het percentage van de belangrijkste Variants of Concern in de samples onderzocht door het RIVM, in de weken van 6-3-2023 t/m 7-8-2023 (week 10 t/m 32). Het oranje vlak representeert EG.5, geel is XBB.1.16 en donkerblauw is de uitstervende variant XBB.1.5 (waartegen in oktober een vaccin beschikbaar komt)

Op de website van CoV-Spectrum (op basis van data uit GISAID) is de ontwikkeling van de diverse varianten nog ruim een week verder te volgen. In onderstaande grafiek zijn EG.5.1 (blauw) en XBB.1.16 (groen) weergegeven. In de week van 17-8 was EG.5.1 dominant met 58%, terwijl XBB.1.16 op zijn retour was met 16%. De onzekerheidsmarges zijn echter groot (paarse en groene banden).

Ontwikkeling van VOC EG.5.1 (blauw) en XBB.1.16 (groen) van 1 juni t/m 17 augustus

In onderstaand schema zien we een complete stamboom van SARS-CoV-2, met de nieuwe loot BA.2.86 aan de stam. Het wachten is nu op volgende samples waarin deze variant opduikt.

Stamboom van SARS-CoV-2 vanaf wild type (Wuhan) tot delta, omicron, XBB recombinanten en nu de nieuwe BA.2.86

Conclusie: actueel risico

AlleBurgers schat het risico momenteel hoog en naar verwachting blijft het stijgen. Verschillende factoren dragen hieraan bij:

 • We zien exponentiële groei van de besmettingen.
 • Velen kwamen in deze periode terug van vakantie, maar reizen tijdens een pandemie brengt veel risico met zich mee: snelle internationale verspreiding van de meest succesvolle varianten.
 • Festivals en massale evenementen (zonder maatregelen) zijn potentiële ‘superspreading events’. Indicatoren zijn de hoge rioolwaterwaarden in Gelderland na de Vierdaagse en in Amsterdam, evenals op de waddeneilanden door de overvloedig aanwezig vakantiegangers daar.
 • De scholen zijn weer open gegaan, onbeschermd. Meer dan 70% van de besmettingen gaat via niet gevaccineerde kinderen en hun sociale omgeving.
 • De nieuwe variant EG.5.* heeft een groeivoordeel op andere varianten, met sterke ACE2-interactie en met mindere binding van antilichamen. Nog bedreigender is BA.2.86, maar onzeker. Lees het draadje van Augie Ray op mastodon.
 • Het effect op de nieuwe monovalente vaccins kan klein zijn (mRNA Pfizer en Moderna, en het eiwitvacciin Novavax) is gericht op de convergente evolutie in XBB*, en zullen voor een periode (in afnemende mate) werkzaam zijn.

Indammen van de besmettingen is nu meer nodig dan ooit!

Indammen móet en indammen kán!