Oversterfte, ziekte en verspreiding Covid19 2023-50

Actueel risico volgens AlleBurgers 22 december

<<WAARSCHUWING>>: dramatische kerstboodschap! Risico op besmetting en dus Long Covid & invaliditeit is extreem hoog en stijgt blijkbaar nog steeds. Rioolwaarde 18-12: 4337, 85x zo hoog als het zorgwekkend hoge basisniveau → 155.000 besmettingen PER DAG → 22.000 NIEUWE LongCovid gevallen PER DAG, waarvan 5500 ernstig invaliderend! Tot 10% (1.800.000 p) besmettelijk. Vanaf medio 2020 continu oversterfte direct en indirect door Covid, in totaal al 120.000 sterfgevallen. Deze week 809 Covid-ziekenhuisopnames, 50 personen nu op de IC. Verdere stijging verwacht!

LET OP: Algemene onderbouwing, interpretatie en achtergrond-informatie bij rubrieken vindt u via de [info] link in de headers

Oversterfte Covid19 week 49 [info]

Oversterfte volgens CBS

Deze week heeft het CBS nog geen sterftecijfers t/m week 49 gepubliceerd, hoewel de kerstvakantie nog niet eens begonnen is. De oversterfte zat de laatste weken sterk in de lift, en de verwachting was dat er tegen het einde van het jaar weer record aantallen doden door Covid19 zouden vallen vanwege de heftigste coronagolf ooit (zie rubriek Virusdeeltjes in rioolwater). Het is maar te hopen dat het ontbreken van de rapportage deze week geen veeg teken is.

De onafgebroken reeks weken met oversterfte duurt in ieder geval voort vanaf 2022 week 10 tot heden, afgezien van enkele losse weken met minimale ondersterfte. Deze continue oversterfte blijft nog steeds onverklaard door CBS en RIVM. De steeds terugkerende claim van antivaxers dat de oversterfte door coronavaccinaties zou komen is in de literatuur keer op keer weerlegd, de laatste keer door RIVM i.s.m. CBS. De booster verkleint niet alleen het risico om aan Covid19 te sterven, maar ook het sterfterisico aan andere oorzaken! De werkelijke oorzaak van de continue oversterfte is zonder twijfel: de onbegrensde verspreiding van een levensgevaarlijk virus: SARS-2!

Hieronder staat het verloop van de oversterfte van begin 2020 tot heden volgens 3 rekenmethodes (CBS, t.o.v. weekgemiddelde 2010-2019 en t.o.v. laagste kwartiel 2010-2019) in één grafiek bij elkaar, t/m week 48. De oranje lijn is volgens AlleBurgers de correcte.

Het verloop van het cumulatieve aantal doden volgens CBS, gemiddelde 2010-2019 en LQI 2010-2019 t/m week 48 is te zien in de grafiek hieronder. De oranje LQI lijn loopt op tot 119.615, bijna 120.000 Covid-gerelateerde doden!

Weekbericht van LowCovid Kano week 49 [info]

Het statusbericht van LowCovid Kano over week 49 is ook niet verschenen omdat de CBS-sterftecijfers ontbreken.

Virusdeeltjes in rioolwater [info]

Meting 4 december: 4337, bijna een verdubbeling t.o.v. 3 weken geleden (2217), en 85x zo hoog als het basisniveau eind juni, dat wij toen al zorgwekkend vonden. Volgens de analyse van Datagraver (die volgens sommigen nog te conservatief is) komt dit overeen met ~155.000 nieuwe besmettingen op die ene dag, dit is onacceptabel veel. Temeer daar die éne dag later in het jaar zal leiden tot 15.500-46.500 extra nieuwe Long Covid gevallen (10-30%), waarvan minimaal 5500 ernstig invaliderend.

In onderstaande grafiek van Corona Lokaal, overgenomen met toestemming van Kalahiri, is het verloop van de gemeten SARS-CoV-2 virusdeeltjes in rioolwater weergegeven van 7 september 2020 t/m 4 december 2023. Mijn verwachting van 4 weken geleden, dat dit de heftigste uitbraak tot nu toe zou worden, is helaas méér dan uitgekomen: deze golf is bijna 2x zo hoog als alle voorgaande! We hebben momenteel het hoogste Covid19-virusniveau ooit. Dit is volstrekt onbekend terrein. En de overheid doet: niets!

Landelijk gemiddeld aantal virusdeeltjes x 100 miljard per 100.000 inwoners per dag, van 7 september 2020 t/m 18 december 2023, volgens Corona Lokaal.

Het Canadese bureau voor statistiek heeft in juni 2023 in een onderzoek onder miljoenen Canadezen vastgesteld dat de kans op Long Covid niet afneemt bij herbesmetting, maar daarentegen cumulatief werkt: elke besmetting geeft weer ca. 14% kans op Long Covid, zodat na 3 besmettingen zo’n 40% langdurige symptomen houdt (zie grafiek hieronder). In die percentages zitten overigens nog niet de patiënten die persistent SARS-CoV-2 virus hebben in een reservoir in hun lichaam, zonder symptomen te hebben. Deze patiënten kunnen maanden of jaren na hun Covid19 besmetting ineens overlijden aan een hartafwijking of een beroerte. Dr. Amy Proal van het John Snow Project schetst hierover een angstwekkend beeld. We zullen in volgende weekberichten vaak rekenen met 14% kans op Long Covid na elke besmetting.

Als er elke dag zo’n 150.000 Covid-besmettingen bijkomen, en elke besmette persoon is ~10 dagen besmettelijk, impliceert dat momenteel 1,5 miljoen Nederlanders besmettelijk zijn, dat is ~8%. Je mag hopen dat die niet allemaal in winkels, op het werk en op (kerst-)vieringen verschijnen, waarbij ze anderen kunnen aansteken, maar het is zeker iets om rekening mee te houden!

Een andere kijk op de verspreiding van besmettingen biedt de kaart met rioolwaterwaarden per provincie hieronder, met cirkels per afvalwaterstation. Veel afvalwaterstations zitten al op het hoogste niveau (>3000), net als alle provincies behalve Drenthe.

Virusdeeltjes in rioolwater per provincie (kleuren bruin 2400-3000 en zwart >3000) en per afvalwaterstation per 22-12-2023, ook van Corona Lokaal

In feite zijn de kleuren op de kaart van Nederland nog geflatteerd, want er zijn provincies (Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland) waar de besmettingen eigenlijk al weer 3 klassen hoger ingedeeld zouden moeten worden, dus boven de 4800!

Intussen is het de massamedia niet ontgaan dat het met Covid19 weer enorm uit de hand gelopen is. Ze konden er niet meer omheen. Echter, in plaats van eindelijk eerlijk voor te lichten en goede adviezen te geven hoe de kerst door te komen kwamen ze met nieuwe geruststellende campagnes: geen zorgen, geen paniek!

Het artikel in Nu.nl heeft als titel de understatement “Officieel sprake van griepepidemie, ook meer corona en andere luchtweginfecties”, en bevestigt “een recordaantal mensen heeft dus corona”. Maar dan: “Hoewel het coronavirus geen gewoon griepje is, maakt het ministerie van Volksgezondheid zich geen grote zorgen. Er zijn dan ook geen extra maatregelen nodig. Een coronabesmetting is nu gemiddeld veel minder risicovol dan tijdens de pandemie.” VWS heeft zich inderdaad nog nooit zorgen gemaakt, maar u bent wel de klos. Verder is de pandemie niet voorbij en nu.nl noch VWS noch RIVM hebben ook maar een begin gemaakt met het in kaart brengen van de risico’s: ziekenhuisopnames, Long Covid, aantasting van alle organen, oversterfte, verhoogde vatbaarheid voor andere infectieziekten, de longontstekingen bij kinderen die nu.nl noemt bijvoorbeeld.

NOS nieuws opent met de enigszins verontrustende titel “Corona en griep pieken weer: kunnen we nog kerst vieren met kwetsbaren?”, maar meldt al in de eerste alinea “Geen maatregelen of speciale overheidsadviezen.” Viroloog Louis Kroes van het LUMC mag het verlossende antwoord geven: ‘Dat er veel wordt gesnotterd en gehoest rond de feestdagen is de normaalste zaak van de wereld, zegt viroloog Louis Kroes van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). “Het is een echt luchtwegvirussenseizoen zoals altijd, maar dan met één virus meer: corona.”‘ Volkomen in lijn met de visie van het RIVM sinds het laatste OMT-rapport: “corona is nu een gewone luchtweginfectie”. Onze trouwe lezers weten hoever dit bezijden de waarheid is. Wel voorzichtig met oma en opa, waarschuwt Marion Koopmans.

Lezers die de laatste 3 alinea’s halen zien toch het advies van Kroes om thuis te blijven bij klachten. Dat patiënten al enkele dagen vóór de klachten besmettelijk zijn, daar heeft deze viroloog kennelijk nog niets over gehoord. Onder het kopje “Hoesthygiëne” staan nog wat onzinadviezen als hoesten in de elleboog (de meest efficiënte manier om virussen alle kanten op de lanceren), dat je op moet passen met besmetting via borden en bestek (nog nooit aangetoond in enig onderzoek).

In een online nieuwsbrief van het Radboud UMC beantwoordt epidemioloog Alma Tostmann 5 vragen over de heftige golf van besmettingen. Er staan geen echte onwaarheden in de antwoorden, maar er spreekt geen enkele urgentie uit. Ook hier geen woord over (het risico op) Long Covid. Misschien had het Radboud daar geen vragen over? Bij de adviezen ook weer hoesten in de elleboog en handen wassen, maar niets over maskers of hepafilters, de noodzaak van testen en de onbetrouwbaarheid van zelftests.

RTL Nieuws heeft zowaar een van de onderzoeken gevonden waarin de verhoogde kans op een hartinfarct of beroerte is vastgesteld, tot maanden na een Covid19-besmetting. Dit onderzoek bevat echter fouten en RTL heeft er in de presentatie helemaal een potje van gemaakt. Roel Griffioen heeft het uitgezocht en constateerde dat een 5,3x hogere kans op een longembolie en een 2x hogere kans op een hartinfarct of beroerte beslist niet een “iets grotere kans” genoemd kan worden. Zeker niet omdat het gaat om enorme aantallen besmettingen.

De Volkskrant krijgt de prijs voor meest geraffineerde desinformatie over de heftige coronagolf (artikel van 22-12 zonder betaalmuur). Het wordt gepresenteerd als een “hernieuwde handleiding corona”, maar dat is het in ieder geval niet. Maarten Keulemans slaagt er in om zonder echte leugens te vertellen die snel weerlegd kunnen worden, alle argeloze lezers op het verkeerde been te zetten. Het staat vol met halve waarheden en negeert overvloedige onderzoeken die zijn verhaal ontkrachten volledig. Een greep:

 • “behoren nog altijd tot de omikronfamilie” – ja, omdat de WHO weigert totaal verschillende varianten nieuwe namen te geven
 • JN.1 “maakt minder ernstig ziek” – dat zal moeten blijken de komende maanden, dit gaat alleen over de acute symptomen
 • Risico op Long Covid “bij de huidige varianten een stuk kleiner dan eerst” – hier verwijst MK naar een zeer beperkt onderzoek in Engeland (slechts 5630 deelnemers), met conclusies over de diverse percentages LC bij “alle 4” historische varianten. Omikron wordt geschat op 11% (waarbij de verschillen tussen BA.1, BA.2, BA.5, alle XBB recombinanten en nu BA.2.86 genegeerd worden). Dat is volgens MK niet hoog, want vergelijkbaar met sommige influenzavarianten. Vergeet daarbij dat het aantal coronabesmettingen meer dan 10x hoger zal liggen, en gaat er gemakshalve maar van uit dat ook JN.1 zich aan die 11% zal houden. MK neemt de gok, u hebt over een half jaar het nakijken als hij zich vergist heeft.
 • Ondanks de duizelingwekkende virushoeveelheid in de riolen “liggen er ongeveer net zo veel coronapatiënten in het ziekenhuis als vorig jaar om deze tijd” – maar we hebben de top nog niet bereikt en de huidige golf duurt al bijna 5 maanden, is veel breder dan eerdere golven. Daarbij, zijn duizenden ziekenhuisopnamen niet erg genoeg om tenminste even bij stil te staan?

Infectieradar [info]

Het percentage mensen met klachten van acute luchtweginfecties, o.b.v. meldingen door een groep vrijwilligers aan het RIVM, geeft op elk moment een idee van het besmettingsrisico. Op 16 december was het 7-daags gemiddelde 10,26%, vergelijkbaar met de vorige toppen in 2022-2023, zie de grafiek:

Percentage van de NL bevolking met een acute luchtweginfectie (7-daags gemiddelde) van 4-11-2020 tot 16-12-2023, o.b.v. meldingen aan RIVM

Ook nu rijst de vraag welk deel van de patiënten met Covid besmet is. De monsters afgenomen op de Nivel Peilstations in onderstaande grafiek geven wel een indruk. Hieruit zou blijken dat veel van de AIR-klachten RSV, Rhinovirus en nu ook influenza betreffen, en maar 15% Covid. Waarschijnlijk is het werkelijke aandeel Covid-patiënten veel hoger, omdat mensen met een zelftest kunnen vaststellen of ze wel of niet Covid hebben. Daarvoor hoeven ze niet naar de huisarts. Mede gezien de conclusies bij de vorige rubriek over het aantal besmettelijken schatten we het percentage Covid-besmettelijke personen daarom op tenminste 8%.

Uit een andere surveillance van Nivel blijkt een uiterst zorgelijke ontwikkeling: de sterke toename van longontsteking onder 5-14 jarigen. Anders dan vóór de coronapandemie komt dit nu vaak voor bij kinderen, zie grafiek hieronder. Eind vorig jaar was er al een forse piek, terwijl dit jaar vanaf de herfst een nog fellere stijging optreedt. In week 49 en 50 zou het gaan om 151 en 164 kinderen per 100.000 (kinderen), dus in week 50 al 164 x 18,62 = ~3050 (totaal 1.862.000 kinderen 5 t/m 14 jaar) over heel Nederland. Voor de leeftijdsgroep van 15-24 jaar hebben 50 per 100.000 longontsteking gekregen, en in de leeftijdsgroep 0-4 jaar 103 per 100.000.

Deze enorme uitbraak van longontstekingen onder kinderen is niet het gevolg van immuniteitsschuld, hoe vaak sommige kinderartsen en experts van het RIVM dit ook verkondigen. De longontstekingen hoeven niet direct door het SARS-CoV-2 virus zelf veroorzaakt te zijn, maar waarschijnlijk wel indirect: het is al meer dan een jaar bekend dat een Covid19-besmetting het immuunsysteem aantast, en kinderen worden in Nederland immers massaal blootgesteld aan besmetting met Covid19! Er is namelijk een fysieke leerplicht in slecht geventileerde klaslokalen, óók voor kinderen met verkoudheidsklachten die hun klasgenoten kunnen aansteken. Ook krijgen kinderen in Nederland niet eens de mogelijkheid om tegen Covid19 gevaccineerd te worden (in de VS mogen kinderen al vanaf 6 maanden gevaccineerd worden).

Dat Covid19 uitsluitend kwetsbaren en ouderen treft is een sprookje dat al een paar jaar uit is. Nu blijken zelfs jonge kinderen extra kwetsbaar door Covid19. Wanneer komen we hiertegen in opstand?

Overigens steekt ook kinkhoest weer de kop op in verhevigde mate, wéér bij kinderen, enkele malen hoger dan vorige jaren en ook hoger dan vóór corona. Momenteel treft het ~8,2 kinderen van 0 t/m 14 per 100.000, dat is ~225 kinderen per week!

Volledigheidshalve geven we ook de influenzagevallen volgens Nivel: inderdaad is deze week officieel de drempel overschreden waarbij we van een griepepidemie spreken. Dus als we deze winter Covid19 gehad hebben kunnen we vervolgens geveld worden door de griep. Ook daarvoor geldt dat door veel beschadigde immuunsystemen de griep hard kan toeslaan dit jaar.

Ook de minister van VWS en de belangrijkste media konden niet om de enorme toename van Covid19-besmettingen heen.

Ziekenhuisopnames [info]

Het aantal Covid19-ziekenhuisopnames per dag geeft een indicatie van het aantal ernstig zieke patiënten met acute Covid19 die dag.

Op 22-12-2023: 163 Covid19-ziekenhuisopnames, dat is veel! In totaal waren er 809 Covid19 opnames van 18 t/m 22 december. De metastabiele situatie in november van ca. 100 opnames per dag is al lang voorbij, de ziekenhuisopnames stijgen weer door. Gezien de enorme stijging van de besmettingen (z boven) is dat onvermijdelijk.

Verloop van nieuwe ziekenhuisopnames (rode lijn 7-daags gemiddelde) van 14-3-2020 t/m 22-12-2023, volgens LCPS, gerepresenteerd door Corona Lokaal

In onderstaande twitterdraad van epidemioloog Chantal Rovers rekent zij af met de afgezaagde kritiek dat Covid-ziekenhuisopnames voor het grootste deel zieken betreft die voor iets heel anders opgenomen zijn en toevallig positief getest zijn op Covid.

Zoals uit onderstaande grafiek van stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) blijkt is Covid19 bij gemiddeld meer dan 80% van de opgenomen patiënten de belangrijkste of secundaire reden voor opname. Volgens Chantal Rovers betekent dit dat beide typen patiënten zonder Covid19 niet opgenomen zouden zijn. Zij kan het weten, want zij registreert deze opnamen voor NICE in het Radboud ziekenhuis. Ze stelt bovendien dat patiënten bij opname niet standaard getest worden op Covid, dus het zou best kunnen zijn dat veel meer patiënten t.g.v. Covid in het ziekenhuis opgenomen moeten worden waarbij de link met Covid niet evident is.

Dat niet alleen oude mensen voor Covid19 opgenomen worden op de IC blijkt uit onderstaande grafiek van NICE, met de IC-opnames voor diverse leeftijdsgroepen in 2023, van januari tot half november.

Ziekenhuisbezetting [info]

Er liggen momenteel (22-12) 989 coronapatiënten in het ziekenhuis, en 50 liggen er op de IC. Ook hier een stijgende trend, en na 4 weken van stabilisatie gaat het aantal coronapatiënten in ziekenhuis & IC weer duidelijk stijgen. Verloop sinds 1 september:

Datumzh-bezettingIC-bezetting
1 september1275
8 september1816
15 september25118
22 september25112
29 september26114
6 oktober30615
13 oktober3329
20 oktober35116
27 oktober48219
3 november54831
10 november59128
17 november58930
24 november59829
1 december61632
8 december77153
15 december96562
22 december98950

Dit was altijd de belangrijkste indicator waarop RIVM en OMT hun adviezen voor beleid baseerden, en de enige reden waarom maatregelen steeds te laat ingingen, te vroeg opgeheven werden en nu totaal afwezig zijn. We kunnen alleen maar hopen dat voor het RIVM of VWS de recente stijging in ziekenhuisbezetting eindelijk aanleiding zal zijn om in actie te komen.

Onderstaand overzicht van de coronapatiënten in ziekenhuis & IC in de afgelopen 3 jaar is gemaakt o.b.v. gegevens van het LCPS. De aantallen patiënten zijn inclusief ontlabelde patiënten, die niet meer besmettelijk zijn en daarom niet meer afgezonderd liggen.

Dagelijkse ziekenhuis- (blauw) en IC-bezetting (oranje), exclusief verpleeghuizen en thuisverpleging, o.b.v. data LCPS, vanaf 1-1-2021 t/m 22-12-2023

Een veelgehoorde dooddoener is dat Covid nu vergelijkbaar zou zijn met de griep en “daar nemen we toch ook geen maatregelen tegen?” Dat er geen maatregelen zouden zijn tegen influenza is al betwistbaar, denk aan de jaarlijks terugkerende griepprik en de waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen als er een jaar is met een extra hevige griepgolf.

Aan de andere kant is Covid19

 • veel heftiger dan influenza, met vaker ernstige klachten, ziekenhuisopnamen en een hogere mortaliteit (zie artikel van Al-Aly et al in The Lancet van december 2023 en grafiek)
 • besmettelijker dan influenza (na mazelen de meest besmettelijke infectieziekte)
 • géén seizoensinfectie maar treedt het hele jaar door op
 • veel vaker aanleiding tot langdurige chronische klachten, leidend tot invaliditeit en mentale aftakeling en onverwacht overlijden: Long Covid
 • een systeemziekte die bijna alle organen in het lichaam aantast en kan leiden tot meer dan 200 aandoeningen

Ter illustratie tonen we hier een vergelijking van ziekenhuisbezetting t.g.v. Covid19 met de jaarlijkse griepgolven in de winter.

Vergelijking van ziekenhuisbezetting door Covid19 (donkerblauw, vanaf maart 2020) en influenza (lichtblauw, smalle pieken ’s winters vanaf 2017) van Datagraver

Variants of Concern (VOC) [info]

De relatieve frequenties van relevante VOC’s (kiemsurveillance RIVM) geven een indicatie welke nieuwe bedreigingen te verwachten zijn. De metingen lopen door t/m week 50 (11 t/m 17 december). Weer heeft de laatste week voldoende samples (68) om in de grafiek opgenomen te worden.

In het overzicht hieronder is de ontwikkeling van de diverse varianten schematisch weergegeven. We zien de afgelopen maand een werkelijk spectaculaire groei van BA.2.86 (“Pirola”), ten koste van EG.5 (“Eris”), die maandenlang dominant is geweest. In week 50 zit Pirola al op 80%.

In het databestand van 20 december heeft het RIVM ook voor het eerst de subvariant JN.1 van BA.2.86 apart opgenomen, en dit is ook bijgewerkt voor alle voorgaande weken. We zien dat na enkele weken JN.1 al de hoofdmoot van de Pirola-infecties vormde. In week 50 was JN.1 in absolute zin dominant met 66% van de besmettingen.

Dit betekent het einde van de XBB-recombinanten. Helaas betekent dit ook het einde van het laatste restje immuniteit in de bevolking, opgebouwd bij eerdere besmettingen. Pirola heeft namelijk zoveel mutaties t.o.v. Omikron XBB ondergaan dat het bijna een nieuw virus is, niet meer te vergelijken met Omikron. Zelfs de recente gezette boosters, met bescherming tegen XBB, zullen minder effectief zijn tegen Pirola. Dat verklaart ook de razendsnelle groei van de laatste weken, en eveneens de relatief trage groei van de besmettingen sinds augustus. In feite is dit niet één enkele golf, maar de superpositie van een lage golf van Eris, vervolgens overvleugeld door een steile piek van Pirola. Samen vormen ze inderdaad de heftigste coronagolf ooit.

Grafiek met het percentage van de belangrijkste Variants of Interest in de samples van het RIVM, in de weken van 6-3-2023 t/m 11-12-2023 (week 10 t/m 50). Het oranje vlak is EG.5, donkerblauw is de verdwenen variant XBB.1.5 (waartegen sinds oktober gevaccineerd wordt). Bovenaan komen JN.1 in donkergrijs en de rest van BA.2.86 in lichtbruin razendsnel opzetten.

Conclusie: actueel risico

AlleBurgers schat het risico momenteel extreem hoog. Verschillende factoren dragen hieraan bij:

 • We zien een ongeëvenaard snelle groei van de besmettingen in de rioolwatermetingen, tot ongekende hoogtes.
 • Festivals, concerten en massale (sport-)evenementen zijn potentiële ‘superspreading events’ en gaan ook in de winter onverminderd door, zonder beperkende maatregelen. Op 11-11 was er de massale opening van carnaval in het zuiden, er waren veel halloween parties en natuurlijk waren er de landelijke verkiezingen, zonder enige bescherming.
 • De scholen zijn na de herfstvakantie weer open gegaan, totaal onbeschermd, met veel kinderen uren dicht opeengepakt in slecht geventileerde ruimtes. Meer dan 70% van besmettingen gaat via niet gevaccineerde kinderen en hun sociale omgeving.
 • Het weer is al bijna 2 maanden regenachtig en vaak koud, mensen blijven binnen en bezoeken sociale contacten binnen. Het binnenklimaat met een lage luchtvochtigheid is dan ook niet bevorderlijk voor de gezondheid, o.a. omdat aerogene infecties zoals Covid19 zich sneller verspreiden, zie aerosolen.com.
 • Variant BA.2.86 en subvarianten JN.1 en JN.4 zijn door de vele mutaties in het spike-eiwit sterk immuunontwijkend. De sterke groeipotentie boven de terugvallende EG.5 variant wordt nu erg duidelijk. BA.2.86 zal zich van de vaccins tegen XBB.1.5 die nu gezet worden, noch van de immuniteit opgedaan in eerdere besmettingen veel aantrekken. Varianten JN.1 en JN.4 grijpen bovendien méér aan in de bovenste luchtwegen, wat tot longontstekingen leidt.
 • Het RIVM ziet Covid19 nu als een “gewone luchtweginfectie”. Daarvoor zijn op de RIVM-site richtlijnen te vinden, maar daaraan wordt geen ruchtbaarheid gegeven. Iedereen denkt dat corona voorbij is en dat er geen enkele maatregel meer geldt. Het tegendeel is waar: Covid19 is veel gevaarlijker dan bedoelde luchtweginfecties, is in feite een systeemziekte met meer dan 200 aandoeningen, verspreidt zich in aerosols, komt veel meer voor, het hele jaar door, en de maatregelen van het RIVM tegen luchtweginfecties zijn volstrekt onvoldoende. Het vergt een totaal andere aanpak: strategisch, tactisch en operationeel. Omgekeerd kunnen de bedoelde gewone luchtweginfecties wél profiteren van een doelmatig coronabeleid (schone lucht, mondneusmaskers).

Laat u niet in slaap sussen en wijs maken dat de huidige (zomer- → herfst- → winter-) golf “meevalt” en nu wel over zijn hoogtepunt heen is. De omstandigheden voor het SARS-2 virus worden steeds gunstiger en de piek is nog niet in zicht: “Winter is coming”! Blijf u beschermen, vermijd drukke bijeenkomsten en draag op openbare binnenlocaties een ffp2-masker! Test uzelf meer dan eens bij elke verdenking van coronabesmetting, zeker bij symptomen, en blijf thuis indien positief. Ja, helaas óók tijdens de kerst.

Indammen móet en indammen kán!

Er zijn verschillende strategieën om deze pandemie te bedwingen: