Oversterfte, ziekte en verspreiding Covid19 2023-51

Ook na de kerst blijft het risico op besmetting en dus Long Covid & invaliditeit extreem hoog. Rioolwaarde op 21 december: 4583 → tenminste 160 duizend besmettingen PER DAG → tenminste 16 duizend NIEUWE LongCovid gevallen PER DAG, waarvan tenminste 4100 ernstig invaliderend! Vanaf medio 2020 continu oversterfte direct en indirect door Covid. Deze oversterfte loopt snel op met tenminste 35.6% in week 50. Er liggen 956 Nederlanders met/door Covid op de verpleegafdelingen en 46 door Covid op de IC.

LET OP: Algemene onderbouwing, interpretatie en achtergrond-informatie bij rubrieken vindt u via de [info] link in de headers

Oversterfte Covid19 week 50 [info]

De sterfte is vanaf deze week terug te vinden op de website van het RIVM. De toename voor de laatste paar weken is nog een schatting, maar als de waarden blijken te kloppen, dan is de toename in de oversterfte in de afgelopen week dramatisch, vergelijkbaar met de toename in de Delta-piek (links op de afbeelding hieronder, van de RIVM-website).

Toch hoor je er helemaal niets over in de media. Misschien is dat omdat de cijfers schattingen zijn, of omdat mensen eerst de kerst nog moeten vieren. Als we kijken naar het jeugdjournaal, maakt niemand zich nog zorgen over Corona en gaat iedereen gezellig met hun “verkoudheid” naar opa en oma.

De schatting op basis van de cijfers van het CBS is een voorzichtige schatting, die beperkt rekening houdt met dat ouderen relatief veel zijn overleden in de afgelopen jaren, en die geen rekening houdt met dat we een deel van de preventie tegen Covid hadden kunnen doorzetten om doden door de griep te voorkomen (zoals FFP2/FFP3 in de zorg of het OV, HEPA en ventilatie op werkplekken). Onderstaande grafieken laten zien dat in een enkele week echt “leren leven met het virus” (niet doen alsof het niet meer bestaat) circa 1500 doden had kunnen besparen.

Er is een kleine, maar luidruchtige groep die denkt dat een dergelijke piek aan oversterfte komt door de vaccinaties en helemaal niets te maken heeft met het virus. Afgelopen week was de laatste week dat het vaccin nog gehaald kon worden. Ongeveer 118 duizend Nederlanders hebben daar gebruik van gemaakt volgens het dashboard van het RIVM (dat in April afgeschaft gaat worden). Dat zou moeten betekenen dat circa 1% van de gevaccineerden overlijden aan het vaccin. Dat zou heel bijzonder zijn. En waarom zou dat alleen deze week zo ernstig zijn, als in de drie maanden ervoor ook al bijna 2.5 miljoen mensen zijn gevaccineerd? Merk overigens op dat 2.6 miljoen ongeveer 37% is van de doelgroep (65+ en mensen die in aanmerking komen voor de griepprik), dus de sterfte zou dan specifiek deze week alleen de mensen moeten treffen die het vaccin hebben gehaald.

De oversterfte kan ook uitgedrukt worden als een percentage van de verwachte sterfte. Deze percentages zijn deze week erg hoog, zoals te zien is in de volgende grafiek. De percentages zijn ook veel hoger dan je zou verwachten als we (groeps)immuniteit op zouden bouwen tegen het virus. Eerst was het idee dat je lang immuun bent als je het vaccin of de infectie had gehad (of nog beter: beiden, ‘hybride immuniteit’). Toen ontstond het idee dat je door herhaalde infecties tenminste niet steeds zo ziek zou worden. Maar ook dat laatste is niet te rijmen met de hoge oversterfte. Hoe lang gaan we nog inzetten op herhaalde infecties zonder enige vorm van preventie, behalve het vaccin aan te bieden zonder echt duidelijk te maken waar het voor nodig is?

Ondertussen blijft de totale oversterfte stijgen. Als de pandemie voorbij zou zijn, dan zouden we in ieder geval een afvlakking verwachten van de totale oversterfte, of zelfs een daling (minder mensen sterven dan verwacht). Tegelijkertijd blijft de AOW-leeftijd omhoog gaan, alsof op een of andere magische wijze de levensverwachting toch omhoog zal gaan.

Volgend jaar zal de Volkskrant waarschijnlijk weer berichten over “geluk” rond de oversterfte. Het zijn met name de mensen ouder dan 65 die de oversterfte bepalen op het moment, en die kosten dan minder aan AOW. Maar als je naar het jeugdjournaal kijkt, lijkt iedereen de overheid een handje te willen helpen.

De vraag is dus waarom je vrijwel niemand hoort zeggen: “Ik weiger!”. Een persoon die zich wel uitspreekt is een professor filosofie in de VS. En de vorm van protest is heel eenvoudig: Ze draagt overal bij andere mensen in binnenruimtes een mondkapje (waarschijnlijk van het type FFP2/FFP3) en zet een luchtreiniger met HEPA in haar kantoor.

De reden is waarschijnlijk dat de overheid en media reeds jaren bezig is met het vormen van “manifactured consent” (gefabriceerde instemming):

  • Een onderscheid tussen “kwetsbaar” en “niet-kwetsbaar” waardoor jongeren het idee kregen dat ze dingen moesten laten om de ouderen te beschermen.
  • Vaccinaties als een strategie uit de pandemie (het idee dat alleen vaccinaties volstaan en dat bijvoorbeeld mondkapjes nergens meer nodig zijn als mensen eenmaal “immuniteit hebben opgebouwd”).
  • Het idee dat Omikron opeens “mild” zou zijn (ongeveer 1.7 miljoen Chinezen overleden in hun eerste golf aan deze “milde” Omikron).
  • Het idee dat je immuunschuld opbouwt als je niet vaak genoeg een luchtweginfectie doormaakt (waarom hebben we dan een zo’n hoge oversterfte?).
  • Het steeds verder verbergen van data die laten zien dat de pandemie nog niet voorbij is (het niet willen registreren van long Covid, het verwijderen van het RIVM dashboard).

Vrijwel alle landen volgen dit patroon, en daardoor kan het normaal lijken dat we de oversterfte voor lief nemen (en de hoge aantallen long Covid, die nog beter verborgen blijven) om niet meer aan het virus te hoeven denken. Dit volgt echter uit systematische berichtgeving dat de pandemie voorbij zou zijn (of er gewoon niet over praten).

Meer informatie over de oversterfte is te vinden in het bericht van Low Covid Kano op Twitter, hieronder te lezen.

Virusdeeltjes in rioolwater [info]

De stijging van het aantal virusdeeltjes lijkt wat af te vlakken, al kan het aantal deeltjes nog doorstijgen vanwege de kerstdagen. Op Corona-lokaal.nl zien we dat op 21 december 4583 deeltjes per 100 duizend Nederlanders werden gemeten. De grafiek hieronder is een screenshot van de bijbehorende grafiek op de website.

Rekenen we de 4583 deeltjes per 100 duizend inwoners om naar besmettingen met behulp van de methode van Datagraver, dan komen we uit op circa 165 duizend besmettingen op een dag. Gaan we uit van de relatief conservatieve schatting van het RIVM dat 10% van deze besmettingen leidt tot long Covid, dan zijn er op die ene dag circa 16 duizend Nederlanders bijgekomen met long Covid (of is hun bestaande long Covid verergerd). Gaan we vervolgens uit van de schatting van de CDC dat ongeveer 25% daarvan ernstige klachten krijgt, dan zit Nederland na die ene dag met 4 duizend extra ernstige long Covid patiënten.

Long Covid komt op alle leeftijden voor, maar dit hoor je nauwelijks in de berichtgeving. Daar hoor je eigenlijk alleen dat Covid vooral gevaarlijk is voor de “kwetsbaren” (oma en opa), en dat iedereen die daar niet onder valt, zich geen zorgen hoeft te maken. Recent onderzoek van het Canadese ONS laat tevens zien dat long Covid nog steeds optreedt als je reeds een aantal Covid infecties hebt doorgemaakt zonder langdurige klachten. De meeste mensen in Nederland lijken zich echter veilig te wanen, waarmee we weer uitkomen op de gefabriceerde instemming van hierboven.

Ondertussen is het Britse CBS (het ONS) ook weer begonnen met een willekeurige steekproef te testen op Covid. Daar wordt gevonden dat circa 1 op de 24 Britten momenteel een infectie doormaakt. De infecties zijn vooral te vinden bij de groep tussen 18 en 54 jaar, zoals te zien in de grafiek hieronder, maar zullen zich door onder meer kerstvieringen verspreiden naar de andere leeftijdsgroepen.

Infectieradar [info]

De infectieradar in Nederland is geen willekeurige steekproef, maar mensen die zich hebben aangemeld. Dat betekent dat zij meer bezig zijn met Covid dan de gemiddelde Nederland (als je tenminste van het jeugdjournaal uitgaat). Of zij daardoor vaker testen en drukke binnenruimtes meer vermijden (of zelfs een FFP2/FFP3 mondneusmasker dragen) is onduidelijk. Deze week geeft circa 10,6% aan luchtwegklachten te hebben.

Bij zij die zich (laten) testen, test 3,4% positief op het Corona-virus. Dit is lager dan de 4.1% die het ONS in het VK vindt.

Informatie over andere luchtweginfecties kunnen we vinden op de website van het Nivel. We zien daar dat naast Covid, ook de griep opkomt (het grijze gedeelte in de grafiek hieronder, Covid is roze). En ja, je kunt tegelijkertijd Covid en de griep hebben. Dit zal naar verwachting voor extra sterfte en druk op de zorg zorgen.

Longontstekingen bij jongeren komen nog steeds erg veel voor, maar de aantallen zijn in de afgelopen week gelukkig iets gedaald, zoals in de volgende grafiek te zien is. Wel blijft het niveau ver boven dat van vorige jaren. Dat past niet bij een beeld dat we groepsimmuniteit hebben opgebouwd tegen luchtweginfecties.

Tegelijkertijd zijn er ook tekorten aan antibiotica, meldt de NOS. Op Twitter is te vinden dat niet alleen Nederland, maar ook bijvoorbeeld Frankrijk met dit probleem kampt. Verkeerde inkoop lijkt daarmee niet de oorzaak. Het is onduidelijk of het probleem bij de productie ligt, of het hoge gebruik (voor onder meer de longontstekingen).

Ziekenhuisopnames [info]

Op Corona-lokaal.nl vinden we ook de ziekenhuisopnames. Deze lijken in de afgelopen dagen stabiel op circa 150 per dag. Dit is onverwacht gezien de oversterfte en de hoge aantallen virusdeeltjes in het riool en de hoge aantallen longontstekingen. Het is moeilijk te achterhalen of er sprake is van een registratieprobleem of dat er inderdaad weinig mensen vanwege/met Covid worden opgenomen (bijvoorbeeld door minder testen).

Ziekenhuisbezetting [info]

Er liggen volgens de registratie van LCPS momenteel circa 1000 patienten vanwege/met Covid in het ziekenhuis. De stichting NICE laat zien dat circa 80% van deze patiënten er niet zouden hebben gelegen als ze geen Covid hadden gehad. Het idee dat bijna iedereen die in het ziekenhuis ligt met Covid eigenlijk alleen maar een gebroken been had, en toevallig ook Covid, klopt dus niet.

Als je alleen naar de ziekenhuisbezetting kijkt, dan zou je kunnen denken dat het allemaal wel meevalt met de pandemie. Dan moet je wel de oversterfte vergeten, en de hoge aantallen infecties (en bijbehorende long Covid).

Het is daardoor opvallend dat de media met name aandacht schenkt aan de toestand in de ziekenhuizen, en maar af en toe aan long Covid, en als ze dat doen, ook nog eens aan de kleine groep die na het vaccin klachten kreeg (die ook erkenning verdienen, maar de vrees bestaat dat door deze aandacht, nog minder mensen het vaccin gaan halen, en dat daardoor nog meer mensen zullen komen te overlijden of long Covid gaan ontwikkelen).

Susan Oliver legt in haar video uit waarom vaccins nog steeds belangrijk zijn, ook al kun je nog steeds Covid doormaken na de booster. Als eerste verlaagt de booster de kans op ernstige klachten, ziekenhuisopname en overlijden. Ten tweede verlaagt de booster ook de kans op long Covid. In de video gaat ze door de wetenschappelijke literatuur die dit laat zien.

Variants of Concern (VOC) [info]

Deze week is er geen nieuwe informatie beschikbaar gekomen over de verdeling van varianten. De verwachting is dat JN.1/BA2.86 dominant zijn geworden. Deze varianten geven vaker buikklachten, een ontstoken oog, en huiduitslag. Er zijn geen aanwijzingen dat JN.1 minder vaak tot long Covid leidt dan de 10% van de infecties die gevonden is voor BA.1 Omikron.

Conclusie: actueel risico

Het risico blijft extreem hoog. Het aantal virusdeeltjes in het riool neemt niet heel snel meer toe op het moment, maar daalt ook niet. Er is duidelijk sprake van oversterfte, met name onder mensen ouder dan 65 jaar. De kerstdagen zijn nog niet verwerkt in de metingen, en als we het jeugdjournaal volgen, gaan veel kinderen met “lichte klachten” gewoon op bezoek bij opa en oma. Het kan dus best nog eens gebeuren dat het aantal virusdeeltjes in het riool verder stijgt en ook de oversterfte. Ook de jaarwisseling moet nog volgen, waarbij ook vaak mensen samen zijn en waarbij een test vooraf, HEPA filters en mondkapjes niet echt gebruikelijk meer zijn.

De Nederlanders zijn in slaap gesust door de positieve berichten in de media over dat Covid niet zo gevaarlijk meer is. Ondertussen houden we hele hoge aantallen longontstekingen bij jongeren, oversterfte en hoge aantallen virusdeeltjes in het riool. De mate van long Covid zal nog moeten blijken, maar de medische literatuur stemt hierin niet optimistisch. Waarom doet Nederland zich dit aan? We hadden ook echt kunnen “leren leven met het virus” (FFP2/testen/ventilatie/HEPA/kleinere groepen).