Oversterfte, ziekte en verspreiding Covid19 2023-32

Actueel risico volgens AlleBurgers 18 augustus

Het risico op besmetting en dus Long Covid & levenslange invaliditeit is HOOG: rioolwaarde 11-8 is 347 en exponentieel stijgend → 12.500 besmettingen PER DAG → ~3750 nieuwe Long Covid gevallen PER DAG, waarvan ~1000 ernstig invaliderend. Vanaf medio 2020 is er continu elke week oversterfte geweest, in week 31 was dat 234 † → 9,4% van de verwachte sterfgevallen. Afgelopen week in totaal 119 nieuwe Covid19-ziekenhuisopnames; vrijdag 18-8 waren er 25.

>

Oversterfte Covid19 gerelateerd week 31: 31 jul – 6 aug

Oversterfte volgens CBS

Sterfte NL vlg CBS in week 31: 2721 doden, oversterfte: -23
M.a.w. volgens CBS is er in week 31 voor de 3e keer sinds week 17 ondersterfte. Nameldingen week 1 t/m 30: +48 .
Cumulatieve CBS oversterfte vanaf 2020 week 8: 50.567

>

In week 30 publiceerde het CBS een overzicht (over-)sterfte t/m juni 2023, met onderstaande grafiek. Opmerkelijk daarbij is dat met uitzondering van weken 4, 6, 8, 17, 27, 29 en nu 31 (met elk luttele tientallen ondersterfte) het CBS in alle weken van 2023 oversterfte laat zien, met aantallen van 63 – 687 extra doden per week, en dat het CBS daar geen moment bij stil staat of een verklaring zoekt. Integendeel, de meeste oversterfteweken worden “weggewerkt” door te stellen dat deze extra sterfte binnen de bandbreedte van normale schommelingen vallen (95%-interval). Binnen de bandbreedte, maar toevallig wel allemaal (dik) in de plus.

>

>

Hoewel deze oversterftegrafiek op zichzelf al verontrustend genoeg met drieënhalf jaar achtereen lange periodes van oversterfte, is deze voorstelling toch nog ernstig geflatteerd:

>

 • De lichtblauwe lijn van het verwachte aantal overledenen in 2020-2023 is geschat op basis van de weeksterfte over 2015-2019, rekening houdend met demografische gegevens (bv leeftijdsverdeling). Hoge sterfte door Covid vanaf 2020, met name onder ouderen en kwetsbaren, heeft de demografische opbouw echter grondig verstoord, zodat je in latere jaren juist veel lagere sterfte verwacht.
 • In de sterftecijfers 2015-2019 zitten ook pieken door griep- en RS-epidemieën (2018!). Door die in de basis op te nemen wordt dat gerekend tot de “normale” sterfte. In 2020 en 2021 was er geen griep en RS, hetgeen aantoont dat sterfte aan deze ziektes niet noodzakelijk is.
 • Het CBS spreekt alleen van oversterfte of ondersterfte als de weeksterfte buiten de lichtblauwe onzekerheidsmarge (95%-interval ligt. Dit is niet correct, zeker niet als de oversterfte zich over vele weken uitstrekt.

>

Oversterfte volgens HMD t.o.v. gemiddelde 2010-2019

Berekening van de oversterfte volgens de Human Mortality Database bepaalt de extra sterfte in elke week t.o.v. de gemiddelde sterfte in die week in de jaren 2010-2019. Deze methode ondervangt het eerste en derde bezwaar van de CBS-methode.

>

In week 31 overleden 2721 mensen, 207 méér dan het gemiddelde van 2010-2019 (8,2%). Minder dan in week 30 (286), maar nog steeds oversterfte. Cumulatieve oversterfte vanaf 2020 week 1: 88993
Dit is dus een absolute ondergrens voor het aantal corona-gerelateerde doden in Nederland sinds het begin van de pandemie.

>

Oversterfte volgens HMD t.o.v. Laagste kwartiel van 2010-2019

Door niet het gemiddelde van de sterfte in 2010-2019 te nemen, maar het laagste kwartiel, wordt ook het tweede bezwaar tegen de CBS-methode ondervangen: uitschieters naar boven in die jaren (door griep, RS, hitte, kou) worden dan niet meer meegenomen. Bovendien heeft LowCovid Kano in 2020 en 2021 d.m.v. regressie bepaald dat deze methode de meest nauwkeurige weergave geeft van het aantal corona-gerelateerde doden.

>

In week 31 overleden 2721 mensen, 234 méér dan het Laagste Kwartiel van 2010-2019. Minder dan vorige week (356), maar toch nog flinke oversterfte: zo’n 33 corona-gerelateerde doden per dag!
Cumulatieve oversterfte LQI vanaf 2020 week 8: 109395
Dit is dus de beste schatting voor het totaal aantal Covid19-gerelateerde dodelijke slachtoffers in de pandemie. Dat totaal blijft dus groeien. Covid19 is niet voorbij. Totdat we actief ingrijpen zal het ook nooit voorbij gaan.

>

Hieronder staat het verloop van de oversterfte van begin 2020 tot heden volgens de 3 rekenmethodes in één grafiek bij elkaar.

>

>

Het verloop van het cumulatieve aantal doden volgens CBS, gemiddelde 2010-2019 en LQI 2010-2019 is dan:

>

>

Dat Nederland er in ongunstige zin uitspringt qua reactie op de pandemie komt naar voren in veel internationaal onderzoek e.a. bronnen (Lancet Covid Commission, Eurostat, Human Mortality Database). Immers de beste maat voor succes of falen m.b.t. het pandemiebeleid is de oversterfte vergeleken met en zonder pandemie. Ook over de drijfveren achter dit abominabele NL-beleid heeft AlleBurgers uitgebreid gerapporteerd (Commentaar op OMT advies en Verdieping).

>

In de Human Mortality Database app kunnen ook de sterftecijfers (death rates, naar rato van het totaal aantal inwoners) van Nederland vergeleken worden met andere Europese landen. Zo blijkt ook Frankrijk in de eerste helft van 2023 veel lagere sterftecijfers te hebben dan Nederland. In de gezondheidszorg neemt men daar in veel regio’s Covid19 nog steeds serieus, bijvoorbeeld door het dragen van maskers aan te bevelen of zelfs te verplichten.

>

Verloop van het sterftecijfer in week 1 t/m 27 in 2023, t.o.v. het laagste kwartiel over 2010-2019, in Frankrijk (boven) en Nederland (onder)

>

Het statusbericht van NoCovid Kano over week 31, met de weekcijfers over geschatte Covid19 gerelateerde sterfte, vergelijkingen tussen enkele rekenmethodes en een analyse van de sterfte per leeftijdcategorie (relatief meer jongeren) staan in bijgaande pdf.

>

>

Virusdeeltjes in rioolwater

Oversterfte is de ultieme indicator voor de reactie van een land op de pandemie. Deze indicator loopt wat achter en analyseert altijd achteraf, maar de kwaliteit van de data in samenhang met een correcte analyse is uitstekend. In Nederland worden de uitkomsten echter (bewust) vertroebeld door statistische trucs en discussies over “door Covid”, “met Covid”, “door vaccins” en “ondercapaciteit van de zorg”. Intussen is allang duidelijk dat Covid en Long Covid (chronisch) systeemziekten zijn met meer dan 200 manifestaties.

Om zicht te krijgen op de te verwachten impact en ontwikkeling van de pandemie in de nabije toekomst zijn universele, massale testen noodzakelijk. Die zijn echter in Nederland radicaal afgeschaft. Bij afwezigheid van testen is de enig overgebleven monitor van de voortdurende verspreiding van Covid19 het aantal gemeten SARS2 virusdeeltjes (x 1011) per dag per 100.000 inwoners in rioolwater in alle Nederlandse afvalwaterstations. Dit geeft de beste indicatie van:

>

 • # besmette personen per dag: # gevallen = rioolwaarde x 36 (zie Datagraver), bv. op 6-3-2023: 2300 x 36 = ~82.800 nieuwe besmettingen (op die éne dag!)
 • # verwachte nieuwe Long Covid-patiënten: 30% van # gevallen, dus bv. op 6-3-2023: 25.000 nieuwe LC patiënten.

>

Meting 11 augustus: 347 (vgl 6 augustus 277), ~12.500 nieuwe besmettingen op die ene dag, dit is onacceptabel veel. Temeer daar die éne dag later in het jaar zal leiden tot 3750+ EXTRA nieuwe Long Covid gevallen.

>

In onderstaande grafiek van Corona Lokaal, overgenomen met instemming van Kalahiri, is het verloop van de gemeten SARS-CoV-2 virusdeeltjes in rioolwater weergegeven van 7 september 2020 t/m 11 augustus 2023 (plus nog wat extra dagen metingen met grotere onzekerheid). We zien daarin vanaf herfst 2021 eerst de deltapiek eind 2021, dan twee hoge pieken van omikron (BA.1 en BA.2) in januari en maart 2022, een zomerpiek van BA.5, een herfst- en winterpiek van BQ.1* eind 2022, en tenslotte de carnavalsgolf t.g.v. XBB.1.5 in maart en april van dit jaar, de heftigste golf ooit.

>

In de laatste 6 weken is evident geworden dat de corona-zomergolf nu losgebarsten is. De exponentiële groei van de besmettingen heeft een verdubbelingstijd van ongeveer 2 weken. Na opening van het nieuwe schooljaar, waarbij kinderen volkomen onbeschermd in scholenfabrieken samengepakt worden, gaat het naar verwachting weer helemaal los.

>

Landelijk gemiddeld aantal virusdeeltjes x 100 miljard per 100.000 inwoners per dag, van 7 september 2020 t/m 11 augustus 2023, volgens Corona Lokaal.

>

Zoals gewoonlijk wordt deze stijging van de besmettingen in NL gebagatelliseerd, bijvoorbeeld op RTL Nieuws: “… een toename, maar het niveau is nog steeds heel erg laag…”, “Dat wijst erop dat de meeste mensen thuis kunnen uitzieken en niet of nauwelijks klachten krijgen door het coronavirus”, “We zullen ook een golfje zien van het aantal ernstig zieken…”. De nieuwssites melden liever dat er voor het eerst (even) geen coronapatiënten op de IC liggen: RTL Nieuws, NOS Nieuws. Terwijl dat laatste volkomen irrelevant is.

De eerste helft van de zomer zaten we in Nederland op een relatief laag besmettingsniveau, omdat we massaal besmet waren tijdens de carnavalsgolf en toen luttele maanden enige immuniteit hadden. Echter zelfs in deze “corona-luwe” periode waren er dus nog dagelijks 10+ coronadoden te betreuren en honderden nieuwe Long Covid gevallen per dag! Corona is niet voorbij, nog lang niet!

>

Infectieradar

Het percentage mensen met Covid-gerelateerde klachten, o.b.v. meldingen door een groep vrijwilligers aan het RIVM geeft op elk moment een indicatie van het besmettingsrisico.

>

Op 11 augustus was het 7-daags gemiddelde 1,79%, weliswaar relatief laag, maar ook hier zijn we zeker voorbij het keerpunt, na een langdurige gestage daling sinds maart 2023 (de carnavalsgolf) is de laatste weken weer een duidelijke stijging, in overeenstemming met de stijging van de rioolwaterwaarden hierboven.

>

Percentage van de NL bevolking met Covid-gerelateerde klachten van 3-11-2020 tot 11-8-2023, o.b.v. meldingen aan RIVM

>

Ziekenhuisopnames

Het aantal gemelde Covid19-ziekenhuisopnames per dag geeft een indicatie van het aantal ernstig zieke patiënten met acute Covid19 op die dag.

>

Op 18-8-2023: 25 Covid19-ziekenhuisopnames, dus relatief laag. Relatief, want 119 Covid19 opnames van 14 t/m 18 augustus is meer dan voor enige andere besmettelijke ziekte, en vergelijkbaar met ziekenhuisopnames tijdens een gemiddelde griepgolf. Daarbij zijn er signalen dat veel ziekenhuizen de opnamecijfers voor Covid19 niet meer volledig doorgeven aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), omdat de overheid gesteld heeft dat Covid19 voorbij zou zijn.

>

Verloop van nieuwe ziekenhuisopnames (rode lijn 7-daags gemiddelde) van 14-3-2020 t/m 3-8-2023, gemeld door LCPS en gerepresenteerd door Corona Lokaal

>

Ook in de ziekenhuisopnames is nu een stijgende tendens te zien in de laatste weken. Deze indicator loopt sowieso een week of twee achter op de besmettingscijfers, maar dat dit een reële indicatie is voor een nieuwe vloedgolf van ernstig zieke Covid-patiënten, is af te leiden door te vergelijken met de opnamecijfers in een stad als New York City, die als internationaal trefpunt altijd een paar weken vóór loopt op Europese landen. Daar stijgen de opnames alweer tot boven de waarden van eind februari.

>

>

Ziekenhuisbezetting

Er liggen nog steeds (18-8) 98 coronapatiënten in het ziekenhuis en 0 op de IC (volgens LCPS Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding). Dat is nog best veel voor een ziekte die “officieel” over is, temeer daar dit nog exclusief patiënten die thuis aan de zuurstof liggen (500, 1000?) is, en de patiënten in verpleeghuizen. Ook hier is het vermoeden dat de meldingen lang niet meer compleet zijn.

>

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuis + IC is slechts een maat voor de overheid voor het eigen abjecte en desastreus uitgepakte beleid van groepsimmuniteit met sturing op de bezetting van de capaciteit in de ziekenhuizen. Het is dus de belangrijkste indicator waarop RIVM en OMT hun adviezen voor beleid baseren, en de enige reden waarom maatregelen steeds te laat ingingen, te vroeg opgeheven werden en nu totaal afwezig zijn. De puinhoop wordt alleen maar groter als ook de sectoren zich daarnaar gaan richten.

>

Onderstaand overzicht van de coronapatiënten in ziekenhuis & IC in de afgelopen 3 jaar is gemaakt o.b.v. gegevens van het LCPS. De aantallen patiënten zijn inclusief ontlabelde patiënten, die niet meer besmettelijk zijn en dus niet meer afgezonderd hoeven te liggen.

>

Dagelijkse ziekenhuis- (blauw) en IC-bezetting (oranje), exclusief verpleeghuizen en thuisverpleging, o.b.v. data LCPS, vanaf 1-1-2021 tot 18-8-2023

>

De “geringe” stijging van bezette ziekenhuisbedden wordt alweer breed gebagatelliseerd, en het feit dat er nu tijdelijk geen patiënten op de IC liggen wordt bejubeld. Echter vergelijking met de situatie in New York City, ons voorland, laat zien dat deze vreugde van korte duur zal blijken.

>

>

Variants of Concern (VOC)

De relatieve frequenties van relevante VOC’s (kiemsurveillance RIVM) geven een indicatie welke nieuwe bedreigingen te verwachten zijn. Helaas worden de aantallen onderzochte samples steeds kleiner met het verdwijnen van de (verplichting en toegang tot de) PCR-testen. Op 17 augustus is weer een update verschenen t/m week 32 (7 t/m 13 augustus). Voor het eerst is hierin de zorgwekkende variant EG.5 (Eris) apart opgenomen. Daaruit blijkt dat deze XBB.1.9 subvariant eerder gewoon als XBB.1.9 is geregistreerd. In onderstaande grafiek is te zien dat EG.5 nu snel dominant gaat worden, ten koste van de XBB.1.9 rest. XBB.1.5 verdwijnt naar de achtergrond. N.B. voor week 32 zijn slechts 5 samples genomen. Het is onbegrijpelijk dat het RIVM niet méér samples kan regelen, bijvoorbeeld door testen bij ziekenhuizen op te vragen.

>

Grafiek met het percentage van de belangrijkste Variants of Concern in de samples onderzocht door het RIVM, in de weken van 6-3-2023 t/m 7-8-2023 (week 10 t/m 32)

>

Opmerkelijk is ook dat de rest-varianten de laatste 6 weken wel bijna 20% uitmaken. Volgens het databestand zouden dit ongespecificeerd gebleven XBB recombinanten moeten zijn. De vraag is echter of hier ook al de zeer recent op 6 vér uiteen liggende locaties gevonden supervariant BA.2.86 is opgedoken. Dit is een compleet nieuwe omikron variant (geen XBB recombinant), met een ongekend aantal mutaties t.o.v. alle eerdere omikron VOC’s, vergelijkbaar met de sprong van omikron BA.1 t.o.v. vroegere varianten. Het is te verwachten dat deze variant sterk immuunontwijkend zal zijn.

>

>

In onderstaand schema zien we een complete stamboom van SARS-CoV-2, met de nieuwe loot BA.2.86 aan de stam. Het wachten is nu op volgende samples waarin deze variant opduikt.

>

Stamboom van SARS-CoV-2 vanaf wild type (Wuhan) tot delta, omicron, XBB recombinanten en nu de nieuwe BA.2.86

>

Conclusie: actueel risico

AlleBurgers schat het risico momenteel hoog. Verschillende factoren dragen hieraan bij:

>

 • We zien exponentiële groei van de besmettingen.
 • Velen zijn op vakantie, maar reizen tijdens een pandemie brengt veel risico met zich mee: snelle internationale verspreiding van de meest succesvolle varianten.
 • Festivals en massale evenementen (zonder maatregelen) zijn potentiële ‘superspreading events’. Indicatoren zijn de hoge rioolwaterwaarden in Gelderland na de Vierdaagse en in Amsterdam.
 • De scholen gaan vanaf volgende week open, onbeschermd. Meer dan 70% van de besmettingen gaat via niet gevaccineerde kinderen en hun sociale omgeving.
 • De nieuwe variant EG.5.* heeft een groeivoordeel op andere varianten, met sterke ACE2-interactie en met mindere binding van antilichamen. Nog bedreigender is BA.2.86, maar onzeker.
 • Het effect op de nieuwe monovalente vaccins kan klein zijn (XBB*), maar testresultaten moeten dat nog uitwijzen.

>

Indammen van de besmettingen is nu meer nodig dan ooit!

Indammen móet en indammen kán!

<<<